Film- och skivindustrin mister sina privilegier

Under rättegången mot några av de som drev (och säkert fortfarande driver) The Pirate Bay har vi hört långa utläggningar från målsägande om vilka enorma ”skador” de har orsakats. Med detta menar de att folk har delat med sig av musik och filmer, sinsemellan, utan att några pengatransaktioner har gjorts. Istället för att betala skiv- och filmbolagen för att få tillgång till filerna. Detta, uteblivna betalningar pga av folk inte längre bryr sig om att staten hotar dem med böter om de inte betalar för något som egentligen är gratis, det kallar de för ”skada”. En bättre benämning är ”avskaffade privilegier”.

Den del av upphovsrätten som rör kontrollen över kopior av kreatörers verk håller på att avskaffas, vare sig politikerna och mediabolagen vill det eller ej. Denna kontroll över kopiorna är i själva verket en kontroll över andra människor och kunde möjligen (om man är socialistiskt lagd) fylla en funktion på den tiden endast stora organisationer hade möjlighet att kopiera information. En författare kunde då bekosta och ge ut en bok själv utan att vara rädd för att ett stort förlag snodde texten och tjänade pengar på författarens arbete. Idag råder inga sådana skillnader i ekonomisk makt. Enskilda författare och stora förlag har precis samma möjligheter att sprida sina verk i och med att exemplarframställningen inte kostar något. Lägg ut dem för gratis nedladdning på nätet bara. Information är gratis. Deal with it.

Finanskrisen orsakades av staten

Bo Rothstein skriver i SvD att ”nyliberalerna” är tysta så att de dånar därför att de inte kan förklara finanskrisen. Det stämmer att många liberaler (varför prefixet ”ny”?) inte kan förklara finanskrisen, men det beror inte på, som Rothstein skriver, att de inte accepterar socialistiska förklaringar, utan tvärt om att de är alltför socialistiskt indoktrinerade. Till och med i tidningen Affärsvärlden kan man läsa att ”girigheten” är orsaken till krisen. Men det finns undantag, exempelvis Johan Norberg, som inte alls är tyst. Krisen beror på för mycket statliga ingripanden och regleringar, inte för litet. Sök reda på information om den österrikiska konjunkturteorin om du inte tror mig. På von Mises instituts hemsida finns mer information om den österrikiska ekonomiska skolan. Jag tror att du kommer att få många aha-upplevelser om du läser där.

Om Ayn Rands filosofi

Så här sammanfattade en anhängare av Ayn Rands objektivism sin filosofi i en kommentar på min vän Jonas sajt:

1. Livet är ett självändamål
2. Mänskliga varelser är självändamål
3. Därför måste människan leva för sin egen skull
4. Därför får människan inte offra sig för andra
5. Därför får människan inte offra andra för sig själv
6. Därför är människans moraliska ändamål den egna lyckan.

Detta korta format gör det lätt för mig att invända mot Ayn Rands objektivism.

1. Livet är ett självändamål.

Ja, det är det. Det är en bra utgångspunkt för en etisk filosofi. Det är ett axiom, ett obevisbart påstående som alla kan hålla med om.

2. Mänskliga varelser är självändamål

Men var kom det där ifrån? Det är inte ett axiom. Vi har ju nyss sagt att livet är ett självändamål, då måste det följa att mänskligt liv är självändamål, eftersom människor lever. Helt sant. Men det räcker inte. Vi måste också dra slutsatsen att allt som lever är självändamål! Den här punkten borde se ut så här: ”2. Därför är alla levande varelser självändamål”.

3. Därför måste människan leva för sin egen skull

Här byter vi alltså ut ”människan” mot ”varelserna”. Men varför måste varelserna leva för sin egen skull? Vem tvingar dem? Ingen! Nej, om de verkligen lever för sin egen skull så är det naturligtvis fritt fram för dem att göra vad de vill med sina liv, inklusive leva för någon annans skull. De kan ju sluta med det när de vill. Den här punkten borde alltså se ut så här: ”3. Därför har varelserna rätt att leva för sin egen skull”.

Ett annat problem med den här punkten är att det finns människor som inte förstår sådana här regler. De kan inte lyda ett förbud som de inte förstår. Men med min variant, att de har rätt att leva för sin egen skull, så behöver de inte förstå något, de har sin rätt ändå, liksom alla levande varelser.

4. Därför får människan inte offra sig för andra

Den här punkten betyder egenligen samma sak som punkt 3. Om man lever för sin egen skull så måste man vara fri att offra sig för andra, men man har heller varken skyldighet att göra det eller skyldighet att inte göra det. Så här borde punkten se ut: ”4. Därför har varelserna ingen skyldighet att offra sig för andra”.

5. Därför får människan inte offra andra för sig själv

Det här är ganska sant. Men här gäller samma sak som för punkt 3 och 4, att inte alla människor förstår förbud. Små barn förstår inte att de inte får offra andra för sig själva. Redan ur ett antropocentriskt perspektiv fungerar alltså inte den här punkten. Varför har filosofer så lätt att bortse från barn och andra människor (förståndshandikappade t ex) som inte har förstånd? Kanske för att filosofi liksom alla andra vetenskaper har varit och är mansdominerade. Män har sett mänskligheten som befolkad av endast (vuxna normalbegåvade) män, och övriga människor har hamnat i periferin och bortsetts från.

Den här punkten borde lyda: ”5. Därför får varelser som är moraliska agenter inte offra andra för sig själva”. (En moralisk agent är någon som förstår moral.)

6. Därför är människans moraliska ändamål den egna lyckan.

Först ändrar vi det här till: ”6. Därför är varelsernas moraliska ändamål den egna lyckan”. Är det verkligen sant, givet att varelserna är fria att göra precis vad de vill? Om en varelse vill att dess moraliska ändamål ska vara någon annans lycka så kan väl inte det vara moraliskt fel? En mor kanske vill offra hela sitt liv för sitt barn. Det kan inte vara fel så länge ingen annan tvingar henne. Däremot kan det inte vara moraliskt fel att se sin egen lycka som sitt enda moraliska ändamål. Punkten borde lyda: ”6. Därför har en varelse rätt att själv bestämma vad som är dess moraliska ändamål”.

Sammanfattningsvis alltså:

1. Livet är ett självändamål.
2. Därför är alla levande varelser självändamål
3. Därför har varelserna rätt att leva för sin egen skull
4. Därför har varelserna ingen skyldighet att offra sig för andra
5. Därför får varelser som är moraliska agenter inte offra andra för sig själva
6. Därför har en varelse rätt att själv bestämma vad som är dess moraliska ändamål

Att bygga moralen på logik och vad som är objektivt sant – en objektivistisk filosofi – är riktigt. Men Ayn Rand klarar inte av det. Jag föredrar min egen objektivism.

Ett hårt slag mot friheten

Idag röstade en riksdag innehållande en majoritet hjärnlösa ledamöter igenom en lag som tillåter att staten kontinuerligt scannar igenom alla mejl, webbsidor och SMS som skickas över Sveriges gränser. Det är fullständigt skandalöst. Skrämmande. Obegripligt. Särskilt med tanke på den proteststorm som har hörts bland vanliga människor. Och denna regering ska föreställa liberal???
Argumenten för att flytta från detta landet fortsätter att travas på hög…

Nu börjar jag kryptera mina mejl. Hämta min publika nyckel om du vill skicka krypterat till mig.

Elbilar

Etanolet som drivmedel blir allt mer ifrågasatt. Frågan är om det är mer miljövänligt än bensin. Det är i alla fall billigare, vilket är en anledning till att spä ut bensinen med etanol. Själv brukar jag blanda i ca 30% E85 i min bil avsedd för bensin (Toyota Yaris -06). Det fungerar alldeles utmärkt. Med ecodriving kan åtgången av denna blandning bli så liten som 0,55 l/mil på landsväg.
Men etanolet är nog bara en övergångslösning till något bättre. Är det egentligen inte ganska primitivt med motorer som bygger på explosioner av kemikalier? När det finns elmotorer? Buller och smuts versus ett tyst och rent susande. Elbilar tror jag tillhör framtiden.

Det mest fantastiska som jag nyss har upptäckt är att det inte är alltför svårt att själv konvertera sin bensinbil till eldrift. Titta på den här sajten som en nyazeeländare har gjort, se speciellt filmerna: www.kiwiev.com.

Jag har själv inte tid att ge mig på ett sådant projekt just nu, men jag hoppas fler gör det, när nu inte biltillverkarna får ändan ur vagnen.
Här är några till intressanta sajter:

www.evconvert.com

www.driveev.com

www.diyelectriccar.com WordPress WordPress CMS