En aha-upplevelse

Åsa lånade ”Ut ur kroppen” av Agneta Uppman på biblioteket. Jag var skeptisk till boken till att börja med. Men efter att ha börjat läsa bara de allra första sidorna var jag fast. Eftersom både Åsa och jag ville läsa boken samtidigt så högläste vi för varandra. Det som gjorde att jag slukade boken var hennes beskrivning av det så kallade förlamningstillståndet (sömnparalys). Jag kände exakt igen mig i beskrivningen. Åsa hade däremot aldrig hamnat i ”tillståndet”. Jag hade varit med om sömnparalys då och då sen jag var omkring 10 år. Det hade varit skrämmande de första åren, men sen vande jag mig. Aldrig hade jag trott att det, som Agneta Uppman skrev, skulle vara förstadiet till utanför-kroppen-upplevelser!

Skräpbok

Köpte och läste Den nionde insikten. Bara skräp, banala ”insikter”. Och hur trovärdigt verkar det när han först förutspår att ekonomin i framtiden kommer att bygga på att folk säljer andliga insikter till varandra, och därefter ber att folk sänder 25 dollar till honom?

Analfabeter

Martinus har rätt i att människor är logiska och moraliska analfabeter. Exempel på det är köttätandet, djurförsöken, orättvisorna mellan länderna. Tron att oskyldiga offer kan blidka gudarna och frälsa oss från våra synder, istället för att verkligen ta reda på vad orsaken till problemen är. Lika litet som forntidens människor blev friska och lyckliga genom djuroffer, blir människor idag det. Oavsett om offret sker till forntidens gudar eller till ”vetenskapens” i form av djurförsök. Den verkliga vetenskapen består i att analysera orsak och verkan, att eliminera orsakerna till problemen. Och orsaken till cancer är inte en ond gud eller djävul som är på dåligt humör. Det är ett livsföringsfel, som vi själva bär skulden till. Det hjälper inte att gå till medicinmannen eller läkaren och få en besk medicin. Inte heller att offra oskyldiga. Det som krävs är intelligens för att analysera orsakssammanhangen, och känsla för att veta vad som är rätt och fel. Detta har inte människorna idag.