Medvetandet är fundamentalt

Medvetandet är mer fundamentalt än materien, inte tvärt om som det nuvarande vetenskapliga paradigmet säger. Se det här föredraget med Peter Russell:En hel bok i samma ämne av Peter Russell kan du läsa på hans hemsida.

John Hagelin säger liknande saker:


och ett annat längre föredrag:

Dean Radin närmar sig ämnet från parapsykologin:

Feltänkt av socialistiska djurrättsdebattörer

I en debattartikel i Aftonbladet 28 maj uppmanar fyra skribenter läsarna att sluta äta kött av djuretiska skäl. Jag anser att de har helt rätt i det, men vad jag vänder mig emot är att de framför två ”system” som orsaken till djurförtrycket: speciesismen och kapitalismen.

Man får uppfattningen att de tror att ”några” i samhället har ”infört” dessa ”system”, och att om vi bara avskaffar dem, så kommer äntligen människornas inneboende snällhet att göra samhället till ett paradis.

Så resonerar bara socialister. Det är ett extremt kollektivistiskt synsätt.

För vad är egentligen speciesismen? Man brukar definiera den som en artmotsvarighet till rasismen. Alltså fördomar om och diskriminering av individer baserat enbart på deras arttillhörighet. Men vem skulle tala om att ”avskaffa” rasismen? Varken rasismen eller speciesismen är några ”system” som går att avskaffa, i varje fall inte genom några politiska beslut. Det handlar om varje individs attityder till andra arter och folkslag, och dessa går enbart att ändra genom debatt och opinionsbildning och varje individs vilja att genomskåda sina fördomar.

Kapitalismen är inte heller ett ”system”. Det är snarare frånvaro av system, frånvaro av politik som hindrar människors ekonomiska frihet. Kapitalismen är en konsekvens av liberalismen, enligt vilken alla har rätt att göra vad de vill, så länge de inte skadar andra. Om någon skadar någon annan, så är det statens uppgift att stoppa detta.

Detta ska självklart gälla även inom ekonomin. Att avskaffa kapitalismen innebär att avskaffa friheten. Det är ingen slump att alla socialistiska länder präglas av våld, ofrihet och fattigdom. Det tycks ha gått skribenterna helt förbi att statistiken visar att ju större ekonomisk frihet ett land har, desto rikare är det.

Skribenterna begår ett rent logiskt tankefel när de hävdar att både speciesismen och kapitalismen måste avskaffas för att djurförtrycket ska försvinna. Om alla människor blev konsekventa antispeciesister och alltså veganer, men samtidigt kapitalismen fanns kvar, hur skulle då djurförtrycket ändå kunna bestå? Vem skulle förtrycka djuren om alla vore veganer?

Det är inte kapitalismen som gör att strävan efter vinst sätts i första rummet, som skribenterna påstår. Det är människors drivkraft att skaffa sig bättre liv. Utan vinst, ingen förbättring. Problemet när det gäller djurförtrycket är att vi inte har lagar som förbjuder uppfödning och dödande av djur i kommersiella syften, på samma sätt som vi har sådana lagar för att förhindra förtryck av människor.

Jag vill med detta svar på de fyra socialistiska veganernas debattartikel visa att inte alla etiska veganer är vänstervridna. Socialisterna vill införa ett förtryckande politiskt system som hindrar folket från att förbättra livet för både sig själva och djuren.

Liberalismen är den mest etiska, fredliga och framgångsrika ideologin. Konsekvenserna av den är kapitalism, rikedom för alla och – även om inte många har fattat det ännu – veganism. Om man lever enligt principen att inte skada andra i onödan, så är man både liberal och vegan.

Den stora invandringskatastrofen

Idag på nationaldagen är det på sin plats att uppmärksamma den stora katastrof som har drabbat det här landet pga den uteblivna invandringen. Det här landet är trots allt mycket attraktivt att bo och jobba i, ändå har knappt befolkningen ökat alls de senaste 50 åren. Anledningen är att politikerna i årtionden har drivit en hård invandringspolitik som har gjort att mycket få människor har fått komma hit. Detta är en långsamt pågående katastrof.

Tänk hur många nya företag och universitet vi har missat på grund av detta. Föreställ dig alla de författare, professorer, entreprenörer och artister som hade kunnat göra sig en karriär här. Vi hade kunnat ha mångmiljonstäder, även i Norrland. Sverige hade kunnat vara ett stort och inflytelserikt land. Om vi bara hade velat.

Invandringspolitiken är en skam och politiker som ojar sig över rasismen men inte är för fri invandring är hycklare av stora mått. Antirasisterna borde stå utanför riksdagshuset och demonstrera istället för att slösa bort krafterna på små nazistiska sekter.

Släpp invandringen fri!

Rösta på Piratpartiet

Idag och fram till 7 juni kan vi rösta i EU-valet. Att överhuvud taget rösta tycker jag är en självklarhet. Va? Vet du inte vad du ska rösta på? Tycker du inte att du är tillräckligt insatt i EU-frågorna? Men snälla du, du har väl någon ideologi? Det finns inga ”EU-frågor”. Va? Menar du att du inte har någon ideologi?? Jag tror nog att du har det den dag politikerna har avskaffat dina sista rättigheter! Vilket de är i full färd med att göra. Ja inte de sista kanske men de första. Informationstekniken har gjort det möjligt för staten att registrera oss och kontrollera oss, och politikerna tar den möjligheten om vi inte sätter stopp för det! Informationstekniken har också gjort det möjligt för oss att dela information tvärs över planeten på nolltid, men det vill politikerna sätta stopp för genom att göra det kriminellt alternativt göra om nätet till något slags kabeltv-nät.

Rösta på Piratpartiet i EU-valet, eller rösta på något annat parti, om du kan hitta något som inte spottar på dina rättigheter. Va? Påstår du att Piratpartiet är ett enfrågeparti? Så sades det om Miljöpartiet en gång i tiden också, men nu har de ett program där miljöfrågorna genomsyrar allt. På samma sätt kommer säkert Piratpartiet att så småningom ha ett program där IT-, integritets- och medborgarrättsfrågorna genomsyrar allt. Än har de inte riktigt det, men nästan. Läs på Piratpartiets hemsida så får du se att det inte bara handlar om fildelning.

Här har någon skrivit vad jag vill ha sagt på ett bättre sätt: 5 saker du inte visste om Piratpartiet

Fattigdomen minskar

Många lever i tron att världen blir sämre och sämre, att fattigdomen brer ut sig allt mer. Men ser man på fakta är det inte så. Se föredragen på www.gapminder.com!

Tänker man efter så är det rätt självklart. Människor vill skaffa sig bättre liv, och får de bara frihet att göra det så blir det så. Det är inte regeringar som beslutar om det, utan människor själva arbetar sig till bättre liv, om bara regeringarna håller sina klåfingriga fingrar borta och endast sysslar med det en regering ska syssla med – att försvara våra rättigheter.

Socialisterna vill förstås upprätthålla bilden av att världen blir sämre. Enligt deras världsbild är ju allt elände kapitalismens fel, och så länge kapitalismen finns kvar får vi det inte bättre. Tur då att fakta visar att de har fel.

För inte så länge sen var Kina ett så kallat u-land. Nu kan det se ut så här i Kina (Shanghai):

För inte så länge sen var Kina ett så kallat u-land. Nu kan det se ut så här där.