Verklighetsfrämmande att sänka arbetstiden

Miljöpartiet vill sänka den normala arbetstiden till 35 timmar per vecka. Moderaterna har låtit räkna ut hur mycket samhället skulle förlora på detta. Miljöpartiets Carl Schlyter är kritisk mot att den beräkningen inte räknar in de negativa miljöeffekter som följer på ökad resursförbrukning.

Vilken fantasivärld vissa lever i. Om jag som egenföretagare skulle jobba fem timmar mindre per vecka så skulle jag tjäna fem timpenningar mindre per vecka. Självklart. Eller skulle jag helt plötsligt chockhöja timpenningen och samtidigt producera mindre? Vad skulle mina kunder tycka om det?

Och ”negativa miljöeffekter som följer på ökad resursförbrukning”… nu är det ju så att det jag jobbar med sänker resursförbrukningen (programvara för att snabbare hitta fel i fjärrvärmeledningar så att man minimerar skadorna och inte måste byta ut lika mycket utan kan reparera istället)… men i miljöpartisters föreställningsvärld är tydligen allt jobb något dåligt, avsett vad man gör. Människoförakt, kan det kallas!

Tankar om liberalism

Många lever i föreställningen att själviskhet per automatik är något dåligt och att samhället ska bekämpa själviskhet. Men det går utmärkt att vara självisk utan att det går ut över andra. Man kan nämligen handla så att man själv och andra tjänar på ens handlande!! Det måste vara en av de allra största myterna i det här samhället att själviskhet per automatik är något dåligt. Det är enbart dåligt om det skadar någon.

Människans moraliska utveckling pågår hela tiden, men politiker ska inte lägga sig i människors moral på annat sätt än att hindra människor från att skada andra. Det är moraliskt bra att hjälpa andra, men politiker ska inte tvinga människor att hjälpa andra.

En sak som många inte inser är anledningen till den fantastiska utvecklingen av samhället de senaste århundradena. Den anledningen är de liberala principerna. Innan denna tid levde människor under konstant förtryck och okunskap. Men sen kom upplysningen med sina idéer om kunskap och frihet. Varje människa skulle vara fri och kunskap skulle leda henne, inte auktoriteter som kyrka och stat. Resultatet blev industrialiseringen och en aldrig tidigare skådad ekonomisk utveckling. När människor tilläts förbättra sina liv så gjorde de det! När människor tilläts lära sig om hur verkligheten fungerar så började de använda de kunskaperna! Det är en utveckling som fortfarande pågår och sprider sig vidare till allt större delar av världen. Den fattigdom som finns kvar i t ex Afrika beror på att där råder fortfarande okunskap och ofrihet. I de delar av världen där okunskapen och ofriheten nyss har övergivits, som östasien, har som ett brev på posten den ekonomiska utvecklingen skjutit fart enormt. I de delar av världen där kunskap och frihet stagnerar (västvärlden) stagnerar också den ekonomiska utvecklingen.

Om två parter tillsammans frivilligt kommer överens om en lön på ett arbete så är det det som gäller och det finns inget fel i det. Då kan man inte tala om att den ena skadar den andra. Det som händer om man förbjuder dem att ingå detta avtal är att ingen av de två kan förbättra sina situationer. Det är detta som är orsaken till att frihet ger ekonomisk tillväxt. Massor av frivilliga avtal upprättas hela tiden, där båda parter anser sig vinna på avtalet. Massor av win-win-situationer leder till att… ja självklart att hela samhället (alla människor) vinner! Ju fler av dessa frivilliga avtal som staten förbjuder, desto mindre vinner samhället/människorna.

Det är vanligt att skylla alla möjliga problem, som korruption, på liberalism/kapitalism. Men den korruption som finns idag beror på socialism. Per definition! Korruption är när politiker får för stor makt, när staten är för stor, och socialism innebär en stor stat. Liberalism är motsatsen, en så liten stat som möjligt.

Många socialister föreställer sig att USA är ett perfekt liberalt samhälle, att liberaler ser USA som ett föredöme och att liberalism innebär att se allt från företagens synvinkel. Men USA är i stort sett lika socialistiskt som Sverige nuförtiden. Och jag är liberal därför att jag vill befria människorna. Eftersom företag består av människor så befrias även de.

(Från en diskussion på Facebook.)

Automatiseringen ökar inte arbetslösheten

Andreas Cervenka har ofta rätt, men i dagens SvD har han fel. Har han inte hört talas om Spinning Jenny? Arbetslösheten beror endast på kort sikt på ökande automatisering. Nya arbetstillfällen hinner inte uppstå i samma takt som automatiseringen ökar. På längre sikt ersätts alltid försvunna arbetstillfällen av nya, inom andra områden.

Det stora problemet när det gäller arbetslösheten är att stat + fack sätter upp gränser för vad människor FÅR jobba med. Människor med låg utbildning tillåts inte ta jobb med låga löner. Då blir de arbetslösa. Vad vi behöver är en rejäl reform av arbetsmarknaden som ökar specialiseringen. Den som är högutbildad ska inte behöva syssla med städning, gräsklippning, bilservice, renovering osv. Sådant ska utföras av lägre utbildade, istället för att gå arbetslösa. RUT-avdraget är en smått fånig början på en sådan reform. Istället för sådana punktvisa ändringar i skattesystemet borde skatten på arbete sänkas generellt.

Om hushållsnära tjänster

Om jag som högutbildad jobbar med det jag är bäst på istället för att städa så tjänar både samhället och jag på det.

Den som städar åt mig kan då jobba istället för att gå på a-kassa. Det tjänar både städaren och samhället på.

En win-win-win-situation alltså; alla parter tjänar på det, jag, städaren och samhället. Så vad är fel med detta?

Liberaler bekämpar endast ofrihet

”Socialister bekämpar rikedom. Liberaler bekämpar fattigdom”, säger Fredrik Segerfeldt i en debatt i TV4. Det är ju ett kärnfullt sätt att uttrycka det.

Fast jag skulle nog säga att liberaler endast bekämpar ofrihet. Sen kommer det som en konsekvens att fria människor skapar rikedom. Eftersom människor är olika bra på att skapa rikedom så blir de som är bra på det rikare än andra. Det finns ingen orättvisa i detta. Ingen har tagit något från någon annan.

Men Johan Ehrenberg påstår att rika människor blir det på andras bekostnad. Som vanligt när detta påstås kommer ingen förklaring till hur det skulle gå till. Jag skulle vilja veta: När används våldet eller tvånget eller hotet som gör att fattiga människor hålls kvar i fattigdom? Hur ser det ut? Vem håller i batongen eller pistolen? Tyvärr ställdes inte den frågan i programmet.

Vad vi vet är att när människor släpps fria att skapa rikedom så blir alla människor rikare, även de mest fattiga, därför att ingen människa lever isolerad. Inte ens en uteliggare i Sverige behöver svälta, därför att den lever i ett rikt samhälle.

Som vanligt misstolkas liberaler av media. Segerfeldt säger inte alls att klyftorna ”inte är tillräckligt stora”, som det står i beskrivningen till programmet. Han säger att om det visar sig att stora inkomstskillnader medför ökande rikedom för alla så är dessa acceptabla. Det är långt ifrån samma sak som att mena att stora inkomstskillnader är eftersträvansvärda. Men jag tycker han skulle trycka mer på att det är friheten som är den viktiga principen.

Men det roligaste med den här debatten var att Ehrenberg erkänner att han bekämpar rikedom. Om man driver det till sin spets så hamnar man i Nordkorea, där viss fri marknad tillåts – så länge ingen blir rik på det. Så fort någon samlar på sig mer pengar än vad som behövs för mat och tak över huvudet, då tar staten det ifrån den. Eller i Sverige på 70-talet, när marginalskatten var så hög så att det fungerade på samma sätt.

Inkomstsklyftorna%20i%20Sverige%20forts%C3%A4tter%20att%20%C3%B6ka