Läs Mobergs utvandrarserie

Jag har just läst ut Vilhelm Mobergs fyra böcker om smålänningarna som utvandrade till USA 1850: Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna och Sista brevet till Sverige.

Det är ett helt enastående verk, som borde vara obligatoriskt att läsas i skolorna, inte bara inom ämnet svenska, utan lika gärna i samhällskunskap, ekonomi och historia. Böckerna är nämligen så otroligt lärorika på många sätt. Fantastiskt att Moberg kunde efterforska så mycket detaljer om förhållandena, sedvänjorna, attityderna och prylarna som fanns på 1800-talet.

Risken för svält och död är ständigt närvarande, och ingen kan hjälpa dem utom de själva. Gudsfruktan styr deras liv, det är många episoder som handlar om detta, och det är mycket som ska till för att någon ska börja tvivla på Guds existens.

Böckerna speglar nog också Mobergs egna åsikter. De är en hyllning till friheten och arbetet och uttrycker avsky mot förmynderi och överhet. Utvandrarna flyr från Sveriges förtryckande prästerskap, kung och länsman. I Amerika däremot fanns inte herrskap och ”vanligt folk”, utan alla var jämlika.

”För dem började livet på nytt: De fick förlita sig helt på sig själva och fritt bruka sina krafter. De bröt gamla sedvänjors makt, uträttade sina egna angelägenheter på sitt eget sätt och lydde inte någon annan vilja än sin egen. Här överläts det åt dem själva att skaffa en styrelse: I vildmarken njöt de helt sin olydnads nya frihet.
Och här kände ingen klasser eller stånd, här ägde ingen ärvda företräden eller rättigheter, ingen var genom födseln överlägsen eller underlägsen. Var och en värderades efter sin förmåga och mättes med duglighetens måttstock. Om en man var överlägsen eller underlägsen avgjordes av vad han kunde uträtta. Nybyggarnas skogar uppammade självtilliten och fostrade fria män.”

När de anländer till Amerika, har de i stort sett bara med sig några verktyg. Med hjälp av dessa bygger de upp ett nytt samhälle från grunden, bokstavligen från en bit orörd vildmark. De bygger hus och börjar odla, de arbetar sig upp från noll tills de är förhållandevis välbärgade.

Det ger perspektiv på dagens tillvaro. Det är vare sig fördelningspolitik, höga skatter eller staten som har byggt det samhälle vi lever i, utan individernas envisa arbete i frihet. Om Karl-Oskar och Kristina hade blivit bestulna på 60% av den brödsäd och det lin de producerade, så hade de nog inte överlevt så länge. Ännu mindre om någon ovanifrån hade bestämt att samhället skulle ha nolltillväxt, som vissa av dagens politiker förespråkar.
Då hade de suttit där i skogen med sina verktyg, lika fattiga som när de inte kunde odla i den steniga jorden hemma i Småland.

Om du inte har läst dessa böcker, så avundas jag att du fortfarande har den upplevelsen framför dig!

Två viktiga händelser i Stockholm i helgen

Besök Vegomässan! Du som ännu inte har blivit vegetarian får där massor med hjälp och inspiration. Ta ett steg mot att leva hälsosammare, miljövänligare och djurvänligare!

Gå på manifestation mot kontrollsamhället! Piratpartiet arrangerar en manifestation på Mynttorget, 3 juni kl 15. Mot den statligt sanktionerade sabotageaktionen mot The Pirate Bay. Mot alla de integritetskränkande lagförslag som har lagts fram under året. För informationsfrihet och rätt till privatliv.

Hur man skapar främlingsfientlighet – en snabbguide för politiker

1. Det viktigaste av allt är att du sprider uppfattningen att tillvaron är ett nollsummespel. Om någon vinner något så förlorar någon annan lika mycket. Denna attityd ska du sprida till dina medborgare genom allt du gör. Att sprida nollsummespelsuppfattningen kan exempelvis göras genom att påstå att de rika har blivit rika på de fattigas bekostnad. Grundinställningen måste vara att vi har en begränsad mängd resurser som vi kämpar om, inte att det går att skapa nya. Annars kommer du inte att lyckas sprida någon främlingsfientlighet, därför att då kommer arbetande och skötsamma invandrare att ses som goda medborgare som bidrar med något gott till samhället. Om tillvaron ses som ett nollsummespel så kommer de istället att ses som snyltare på ”våra” resurser.

2. Odla ta-hand-om-attityden. Alla ska tas om hand. Ingen är vuxen och kapabel att ta hand om sig själv. Om en flykting kommer hit så ska den givetvis tas om hand av staten, den får absolut inte försöka klara sig själv. Ett bra sätt att försäkra dig om detta är att helt enkelt förbjuda asylsökande att arbeta och placera dem i kostnadskrävande flyktingförläggningar. På så sätt blir flyktingar en belastning för stats- och kommunkassorna, vilket är en mycket bra grogrund för främlingsfientlighet.

3. Arbetslöshet är en förutsättning för främlingsfientlighet. Det skapar nämligen en känsla av hopplöshet och utanförskap, som sedan skylls på invandrarna. Eftersom även invandrarna själva blir arbetslösa så blir de en kostnad, vilket är perfekt för att skapa främlingsfientlighet. Men hur skapar du arbetslöshet? Det finns många sätt. En variant är att höja minimilönerna så att alla som skulle ha fått jobb med lön under de nivåerna blir arbetslösa eftersom ingen har råd att anställa dem. Mycket effektivt. Ett annat sätt är att tvinga arbetsköpare att stå för kostnader som egentligen staten eller försäkringsbolag borde stå för, exempelvis sjukförsäkring. Det finns fler sätt, men en huvudregel är att göra det så svårt och dyrt som möjligt för arbetsköparna att anställa.

4. Skapa segregation. På så vis kommer infödda och invandrare aldrig att mötas och lära känna varandra. Misstänksamheten ökar. Segregation kan du skapa genom att i enlighet med punkt 2 bestämma var invandrare ska bosätta sig. Se till att alla hamnar på samma ställe. Eftersom du i enlighet med punkt 3 har sett till att många invandrare är arbetslösa så kommer de inte att ha råd med något annat än hyresrätter i billiga områden. Även detta bidrar till segregationen.

5. Se till att skatterna på arbete är höga. Det gör att både infödda och invandrare lever på marginalen och inte kan skaffa sig något sparkapital även om de har arbete. Detta förstärker både intrycket att livet är ett nollsummespel (punkt 1) och att vi måste tas om hand av staten genom diverse bidrag (punkt 2).

Några som har följt ovanstående instruktioner till punkt och pricka är Socialdemokraterna. Och se hur väl de har lyckats! Främlingsfientliga Sverigedemokraterna fick rekordmånga väljare i senaste valet. Det är nog ingen slump att SD får sina flesta sympatisörer från S.

Är inte alla barn lika mycket värda?

Jag ska bli pappa i augusti (så var det officiellt).

Att bli förälder innebär att man måste sätta sig in i helt nya ämnen. Som t ex vetenskapen om föräldrapenningen. Jag har 45 universitetspoäng i matematik och 80 i datavetenskap, men inte får jag fullt grepp om denna snårskog för det. Varför måste det vara så krångligt?

Och varför måste den vara så orättvis? Det barn som har föräldrar som arbetar får mer än det som inte har föräldrar som arbetar.

Mitt förslag: Tilldela alla barn en viss summa, samma för alla, oberoende av föräldrarnas inkomst. På så sätt skulle det bli möjligt att skaffa barn när som helst i livet, och barnen skulle få en mer jämnt fördelad materiell standard.

Vänstern klagar på att marknadsekonomi upprätthåller orättvisor, men varför har de då inte tagit chansen att konstruera ett system som fördelar föräldrapennigen jämnt mellan barnen? Är inte alla barn lika mycket värda?