Lösningen på skogsskövlingen

Det talas mycket om problemet med att regnskog skövlas. Desto mindre nämns om eventuella lösningar. Det enda man får höra är att om si och så många år kommer regnskogarna i Brasilien att vara helt borta om det fortsätter i samma takt som nu.

Men vad är orsaken till att regnskogarna skövlas? Är det så att brasilianarna är mer egoistiska och omoraliska än vi här uppe i Norden? Vi lyckas ju sköta våra skogar utan att utrota dem. Problemet här är väl snarast det omvända, att skogarna anses bre ut sig för mycket (för mycket för vem kan man ju fråga sig, men det är en annan fråga).

Nej, problemet är att i Brasilien ägs skogen av staten, som säljer rättigheter till privata företag att avverka den. Observera att de säljer inte marken, utan rättigheten att avverka. Företagen tar därför inget ansvar för att ny skog ska växa upp, utan går hela tiden vidare till nya fräscha områden att skövla.

Nu skulle förstås en del säga att se där vad onda företagen är, vilka egoister som inte känner ansvar för den gemensamma egendomen! Och så börjar de ropa på förbud och regleringar. Men det finns bättre lösningar, som inte begränsar människor och gör dem arbetslösa. Här i Norden är det tillåtet att äga skogsmark. Givetvis tar man då ansvar för sin egendom och ser till att plantera ny skog efter avverkning. Man vill ju gärna ha avkastning på sin investering på lång sikt.
Lösningen är alltså att införa privat äganderätt av regnskog.

Vi har två val: Att fortsätta hoppas på att människor av rent idealistiska skäl ska ta ansvar för skogen, trots större kostnader. Eller att se till att de kan vinna ekonomiskt på att ta ansvar. Det förra har vi sett är lönlöst, det andra vet vi redan att det fungerar.

Maud – vår bästa minister

När jag bodde i Katrineholm – ett starkt sossefäste – så kunde jag ta del av följande: En kommunal cykeluthyrare med priser på 20-50 kr för tre timmar. Ett kommunalt kafé i bibliotekslokalen. Ett kommunalt växthus. Ett kommunalt äventyrsbad.

Likadant ser det ut i många andra kommuner runt om i landet. Dessa företag lyder inte under de vanliga ekonomiska lagarna utan kan hållas vid liv av skattemedel. Pengar som borde ha gått till det som egentligen är kommunernas kärnverksamhet: att se till att alla medborgare oavsett plånbokens tjocklek har tillgång till vård, skola och omsorg.

Kommunala företag utan intresse av vare sig vinst eller expansion slår ut lokala entreprenörer som hade kunnat växa och skapa nya jobb och nya varor och tjänster.
Företag ska drivas av privatpersoner, inte av myndigheter!

Det är inte ofta jag upplever att politiker säger precis det jag tänker, men när näringsministern och centerledaren Maud Olofsson uttalar sig så är det så. Läs dagens DN debatt!

Avskaffa dödsstraffet!

Det är helt fel att döma Saddam Hussein till döden. Liksom det är helt fel med dödsstraff i allmänhet.

Många som argumenterar mot dödsstraff hävdar att det är fel eftersom domstolar kan göra misstag och döma oskyldiga till döden. Därmed säger de underförstått att om domstolarna vore perfekta så skulle det inte vara fel med dödsstraff.

Men det som är fel med dödsstraff är ju inte den risken, utan det barbariska med själva dödandet. Rätten till sitt eget liv måste vara okränkbar för alla – utan undantag. Det finns andra sätt att hindra människor från att fortsätta begå brott. Att låsa in dem på livstid t ex.

Nog vore det bättre att låta denne f d diktator genomgå en ”omprogrammering” under många år i fängelse och låta honom plågas av sitt dåliga samvete, istället för att låta honom komma undan med döden.
Och hur kan irakiska staten ha kvar dödsstraffet efter störtandet av Saddam Hussein? Har de inte fått nog av dödande?

Likheter mellan främlingsfientlighet och vänsterextremism

Varför kallas främlingsfientliga partier ofta för högerextremistiska? Med högerpolitik brukar man mena konservatism, att bevara maktförhållandena som de är, i motsats till att vilja ändra radikalt på samhället. Och det finns ju inget konservativt i att vara rädd för invandring, vilket ju är något som har förkommit i alla tider.

Ännu märkligare blir det att försöka blanda ihop främlingsfientlighet med liberalism. Det är helt fel att kalla liberalism för högerpolitik. När liberalismen uppstod var det den enda ideologi som stod till vänster om konservatismen. (Detta är anledningen till att de liberala partierna i Danmark och Norge fortfarande kallas Venstre.) Det var en mycket radikal idé som liberalismen kom med, att ge frihet och lika rättigheter åt alla individer. Detta är förstås raka motsatsen till främlingsfientlighet, som ju hävdar att individer tillhörande vissa grupper ska ha färre rättigheter än andra. Så om man med höger menar liberalism är man helt ute och cyklar när man kallar främlingsfientlighet för högerextremism.

Det ligger betydligt närmare till hands att se likheter mellan främlingsfientlighet och vänsterextremism. Båda dessa ideologier, främlingsfientliga i form av allt från nazister till jag-är-inte-rasist-men-typer, och vänsterextremister i form av socialdemokrater och kommunister, är kollektivister som delar in folk i olika grupper, mellan vilka de tycker sig se en konflikt och en maktkamp. Båda är missunsamma och avundsjuka och tror att om en grupp får mer så måste den andra få mindre. Båda vill öka kontrollen över människorna, dra upp hårdare gränser och minska friheten.

De främlingsfientliga ser gruppen infödda i konflikt med gruppen invandrare. De senare kommer hit och tar de förras jobb. Invandrarna blir rika på de inföddas bekostnad.

Vänsterextremisterna ser gruppen arbetare i konflikt med gruppen kapitalister. De senare blir rika på de förras bekostnad.

Liberalerna å andra sidan, ser inget sådant nollsummespel. Arbete, frihet och kreativitet är alltid bra för alla, oavsett vilken grupp man tillhör.

Invandrare som kommer hit bidrar till allas välfärd genom att de arbetar. Nystart av företag är minst lika vanligt bland invandrare som bland infödda. Invandrarna stjäl inte de inföddas arbeten, de skapar nya. (Förutsatt förstås att de inte hindras från att arbeta genom att exempelvis placeras i socialdemokratiska flyktingförläggningar eller slås ut från arbetsmarknaden med hjälp av statligt bestämda höga minimilöner.) Invandrare efterfrågar också precis som de infödda varor och tjänster, vilket är bra för de befintliga företagen och deras anställda. Alla är vinnare.

När kapitalister blir rika så blir de inte det genom att de gör arbetare fattiga, utan för att de lyckas sälja något som många har behov av. Kapitalister stjäl inte något av arbetarna, de skapar ny rikedom åt oss alla genom att bidra med nya idéer, ekonomiska resurser och vilja att ta risker i nya projekt. Arbetarna bidrar också till allas rikedom genom sitt dagliga arbete. När ett nytt företag startas så innebär det att fler arbetare kan få bättre jobb med högre lön och därigenom köpa sig mer rikedom. Alla är vinnare.

Läs en mycket tänkvärd och avslöjande artikel av Göran Skytte i dagens DN.