Om äktenskapet

1. Avskaffa helt äktenskapet som begrepp i lagen. I lagen ska endast talas om partnerskap.

2. Avskaffa kyrkornas rätt att juridiskt binda två människor till varandra. Endast staten ska ha rätt till detta, och det ska då kallas partnerskap.

3. Låt det sedan vara upp till varje kyrka att definiera vad de menar med äktenskap. Alltså, först ingår man partnerskap. Sedan, om man vill ingå något som kallas ”äktenskap” så vänder man sig till valfri kyrka. Är man homosexuell så vänder man sig till en kyrka som accepterar homosexuella äktenskap. Kyrkan kan då välsigna partnerskapet eller göra vad de vill med det.

Vore inte detta den bästa lösningen för alla?