Analfabeter

Martinus har rätt i att människor är logiska och moraliska analfabeter. Exempel på det är köttätandet, djurförsöken, orättvisorna mellan länderna. Tron att oskyldiga offer kan blidka gudarna och frälsa oss från våra synder, istället för att verkligen ta reda på vad orsaken till problemen är. Lika litet som forntidens människor blev friska och lyckliga genom djuroffer, blir människor idag det. Oavsett om offret sker till forntidens gudar eller till ”vetenskapens” i form av djurförsök. Den verkliga vetenskapen består i att analysera orsak och verkan, att eliminera orsakerna till problemen. Och orsaken till cancer är inte en ond gud eller djävul som är på dåligt humör. Det är ett livsföringsfel, som vi själva bär skulden till. Det hjälper inte att gå till medicinmannen eller läkaren och få en besk medicin. Inte heller att offra oskyldiga. Det som krävs är intelligens för att analysera orsakssammanhangen, och känsla för att veta vad som är rätt och fel. Detta har inte människorna idag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *