Bön till politikerna

Oh, politiker som sitter i samhället topp, hav barmhärtighet över oss!
Fräls oss från allt ont som drabbar oss!
Goda och ofelbara politiker, giv oss bostad, föda och utbildning!
Försäkra oss från att slippa lämna det nolläge som varken är död eller liv!
Låt oss leva utan lidande, men också utan ansträngning!
Låt oss slippa den moraliskt nedbrytande rikedomen, men låt oss inte heller leva alltför fattigt!
Var barmhärtiga och låt oss slippa arbeta!
Giv också djuren vad de behöver i sitt dagliga liv!
Och skulle någon gång en annan planet åka förbi oss från yttre rymden, där alla lever i misär, så tag hand om dem också!
Det enda vi kan förlita oss på är Er.
Ty makten, kunskapen och ansvaret är ert, våra intellekt och våra pengar är era, i evighet.
Amen.

Tänk dig…

Tänk dig att inget himmelrike finns
Det är lätt om du försöker
Inget helvete under oss heller
Ovanför oss bara sol och måne
Tänk dig att alla lever en dag i taget…

Tänk dig att inga länder finns
Det är inte svårt att föreställa sig
Inget att döda eller dö för
Ingen religion heller
Tänk dig att att alla lever i fred…

Tänk dig att inga ägodelar finns
Det undrar jag om du kan
Inget behov av girighet eller hunger
Alla är syskon med varandra
Tänk dig att alla delar på världen…

Du kanske tycker jag är en drömmare
Men jag är inte den enda
Jag hoppas att du blir en av oss
Och att världen enas

John Lennon, mördad 1980