Avskaffa monarkin – behåll kungahuset

Att uppåt 75% av befolkningen vill behålla monarkin kan nog bero på att folk föreställer sig att kungahuset vid ett avskaffande av monarkin helt skulle försvinna, och därmed också en del av vårt kulturarv. Men så behöver det ju inte bli. Det här är mitt förslag:

Kungahuset finns kvar som en stiftelse eller liknande, men helt utan kopplingar till landets ledning. Kungen är inte statschef, han leder inga konseljer, öppnar inte riksmötet, är inte ordförande vid sammanträde med utrikesnämnden, representerar inte försvarsmakten och inte heller riket som helhet t ex vid utlandsbesök.

Men kungahuset har kvar sin pompa och ståt, kungen kallas fortfarande Ers Majestät (för den som vill!), han kan fortsätta klippa band och skvallertidningarna kan fortsätta skvallra om kungafamiljen. Kungen får resa vart han vill – men inte på regeringens uppdrag. Och bäst av allt: han får uttala sina egna åsikter precis som alla andra. Skulle det inte vara intressantare att alltid få höra vad han själv tycker, än bara någon gång ibland av misstag?