USA:s befolkning har gjort bort sig

Bush vann valet. Det är fullkomligt ofattbart. Vad är det med folket i USA? De kommer att få ångra sitt val om några år. Spänn fast säkerhetsbältena, nu kommer det att smälla rejält! Men det är väl bara en ordentlig urladdning som kan få människor att fatta att våld och aggression är fel, även när det görs i religionens namn.

Bush avslöjar sig

Vilka är egentligen motiven till Bushs vilja att anfalla Irak? Enligt honom själv är det för att störta Saddam Hussein, införa demokrati och avväpna landet. Det låter väl bra. Men det är något som inte stämmer. Det finns ju många länder som är demokratiska (eller i alla fall har allmänna val och inte styrs av en diktator) men som ändå har kärnvapen. Varför skulle inte Irak kunna bli ett sådant land? Om Bush ville att Irak skulle bli ett självständigt demokratiskt land, skulle han säga ”Inför demokrati, annars anfaller vi”. Men så säger han inte. Han säger ”Visa oss era massförstörelsevapen, annars anfaller vi”. Det är en helgardering, ett säkert sätt att starta krig mot Irak, därför att även om de skulle visa upp några vapen så skulle USA kunna hävda att de inte har visat upp alla. Men varför vill han starta krig? Av nationalistiska skäl. Att starta krig är enda möjligheten att göra Irak till en osjälvständig lydstat till USA. Det är enda möjligheten för USA att lägga vantarna på Iraks olja. Och det är enda möjligheten för USA att behålla monopolet på massförstörelsevapen. Det mest tragiska är att FN går på alltihop. Det är inte i första hand vapnen som är felet, utan frånvaron av demokrati. Existensen av vapnen ökar givetvis risken för att de används, men det som är i grunden fel är bristen på demokrati, och därför borde FN (med USA som ett medlemsland bland alla andra) koncentrera sig på att åtgärda det problemet med Irak. Att kräva avrustning utan att kräva demokrati är som att säga att vi struntar i om ni förtrycker ert eget folk så länge ni inte hotar oss. Internationellt råder ännu den allra råaste egoismen.