Och politikernas lösning blev – surprise! – mer tvång

Tänk vad radikala politiker kan vara när det gäller antiliberala förändringar – att stoppa, hindra och förbjuda. Nu ska flyktingarna stoppas vid gränsen, för att de anses för dyra för staten. Men har de själva bett om att bli omhändertagna av svenska staten? Nej, de vill bara komma till ett ställe där deras mänskliga rättigheter respekteras.

Flykting-”katastrofen” är ingen katastrof för något annat än välfärdsstaten. Släng ut den gökungen och låt flyktingarna komma hit och  klara sig själva. Det går, med liberala reformer. Avreglera bostads- och arbetsmarknaden, så att outbildade flyktingar omedelbart kan få jobb och bostad.

Att stoppa dem vid gränserna kommer ändå inte att lyckas. Sverige har ca 540 mil gränser. Hur ska de övervakas?

Jag mår illa av denna syn på människor som en belastning, istället för den värdefulla resurs de är. Och inte bara värdefulla för oss som redan bor här, utan värdefulla i sig själva. MÄNNISKO-VÄRDE.

Tankar om liberalism

Många lever i föreställningen att själviskhet per automatik är något dåligt och att samhället ska bekämpa själviskhet. Men det går utmärkt att vara självisk utan att det går ut över andra. Man kan nämligen handla så att man själv och andra tjänar på ens handlande!! Det måste vara en av de allra största myterna i det här samhället att själviskhet per automatik är något dåligt. Det är enbart dåligt om det skadar någon.

Människans moraliska utveckling pågår hela tiden, men politiker ska inte lägga sig i människors moral på annat sätt än att hindra människor från att skada andra. Det är moraliskt bra att hjälpa andra, men politiker ska inte tvinga människor att hjälpa andra.

En sak som många inte inser är anledningen till den fantastiska utvecklingen av samhället de senaste århundradena. Den anledningen är de liberala principerna. Innan denna tid levde människor under konstant förtryck och okunskap. Men sen kom upplysningen med sina idéer om kunskap och frihet. Varje människa skulle vara fri och kunskap skulle leda henne, inte auktoriteter som kyrka och stat. Resultatet blev industrialiseringen och en aldrig tidigare skådad ekonomisk utveckling. När människor tilläts förbättra sina liv så gjorde de det! När människor tilläts lära sig om hur verkligheten fungerar så började de använda de kunskaperna! Det är en utveckling som fortfarande pågår och sprider sig vidare till allt större delar av världen. Den fattigdom som finns kvar i t ex Afrika beror på att där råder fortfarande okunskap och ofrihet. I de delar av världen där okunskapen och ofriheten nyss har övergivits, som östasien, har som ett brev på posten den ekonomiska utvecklingen skjutit fart enormt. I de delar av världen där kunskap och frihet stagnerar (västvärlden) stagnerar också den ekonomiska utvecklingen.

Om två parter tillsammans frivilligt kommer överens om en lön på ett arbete så är det det som gäller och det finns inget fel i det. Då kan man inte tala om att den ena skadar den andra. Det som händer om man förbjuder dem att ingå detta avtal är att ingen av de två kan förbättra sina situationer. Det är detta som är orsaken till att frihet ger ekonomisk tillväxt. Massor av frivilliga avtal upprättas hela tiden, där båda parter anser sig vinna på avtalet. Massor av win-win-situationer leder till att… ja självklart att hela samhället (alla människor) vinner! Ju fler av dessa frivilliga avtal som staten förbjuder, desto mindre vinner samhället/människorna.

Det är vanligt att skylla alla möjliga problem, som korruption, på liberalism/kapitalism. Men den korruption som finns idag beror på socialism. Per definition! Korruption är när politiker får för stor makt, när staten är för stor, och socialism innebär en stor stat. Liberalism är motsatsen, en så liten stat som möjligt.

Många socialister föreställer sig att USA är ett perfekt liberalt samhälle, att liberaler ser USA som ett föredöme och att liberalism innebär att se allt från företagens synvinkel. Men USA är i stort sett lika socialistiskt som Sverige nuförtiden. Och jag är liberal därför att jag vill befria människorna. Eftersom företag består av människor så befrias även de.

(Från en diskussion på Facebook.)