Och politikernas lösning blev – surprise! – mer tvång

Tänk vad radikala politiker kan vara när det gäller antiliberala förändringar – att stoppa, hindra och förbjuda. Nu ska flyktingarna stoppas vid gränsen, för att de anses för dyra för staten. Men har de själva bett om att bli omhändertagna av svenska staten? Nej, de vill bara komma till ett ställe där deras mänskliga rättigheter respekteras.

Flykting-”katastrofen” är ingen katastrof för något annat än välfärdsstaten. Släng ut den gökungen och låt flyktingarna komma hit och  klara sig själva. Det går, med liberala reformer. Avreglera bostads- och arbetsmarknaden, så att outbildade flyktingar omedelbart kan få jobb och bostad.

Att stoppa dem vid gränserna kommer ändå inte att lyckas. Sverige har ca 540 mil gränser. Hur ska de övervakas?

Jag mår illa av denna syn på människor som en belastning, istället för den värdefulla resurs de är. Och inte bara värdefulla för oss som redan bor här, utan värdefulla i sig själva. MÄNNISKO-VÄRDE.

Hans Rosling är inte opinionsbildare

Det är många som missförstår Hans Rosling. Det är nog för att han är lärare, inte opinionsbildare. Han förespråkar inte fri invandring, han säger själv att han inte har någon färdig lösning. Han visar på orsaken till att flyktingar sätter sig i överfulla båtar till dyra priser istället för att ta flyget till lägre pris. Att det kanske finns fler orsaker än just transportöransvaret förtar inte huvudpoängen: att det är på grund av en galen byråkrati flyktingarna gör som de gör, inte att de är fattiga.

Han har nämnt ett förslag på lösning om transportöransvaret avskaffas. Låt dem söka asyl hos ambassaden i hemlandet. Om ansökan godkänns kan de flyga hit säkert, annars får de söka någon annanstans. Det innebär inte fri invandring, det är bara en fråga om hur hårda regler man sätter upp för att godkännas.

De är som du och jag

En kommentar jag läste någonstans…

”Vad vet du om de flyendes värderingar? Jag arbetar med flyktingar, mest syrier, och deras värderingar skiljer sig inte mer från mina än de flesta människor jag mött. De vill leva i fred och frihet, studera, arbeta, uppfostra sina barn i ett demokratiskt land. De är alldeles vanliga människor som du och jag. Med samma känslor och behov. Att de flesta råkar vara muslimer ändrar ingenting. Syrien hade ett bra utvecklat skolsystem och det märks på deras intellektuella nivå. I förhållande till sin religion uppfattar jag dem som troende, men väldigt liberala och toleranta i sitt förhållnngssätt. Du behöver inte frukta dem. De kommer att bli goda samhällsmedborgare så småningom och bidra till vårt välstånd då de flesta går utbildningsvägen och har mycket med sig den vägen i bagaget. De flesta är moderna människor som levde efter västerländsk standard normala liv innan katastrofen. Have no fear.”

Ja, rädslan är stor för ”främmande” människor.

På 80-talet gömde några släktingar till mig en assyrisk flyktingfamilj. Under några veckor under ett par somrar umgicks min familj med dem. Jag och mina syskon lekte med deras barn. Visst var det en del som skiljde oss åt. De bad bordsbön, vilket vi tyckte var konstigt, och de tyckte att det var konstigt att vi inte gjorde det. De såg med förvåning på när jag som 11-årig pojke satt och virkade. Men det var spännande med olikheterna, och i grund och botten var de som vilka människor som helst, som skrattade och grät, och bara ville leva ett lugnt och bra liv.

Om alla fick umgås med människor från andra världsdelar skulle debatten se mycket annorlunda ut, på grund av mindre rädsla.

Barmhärtighet att låta människor vara fria?

”Flyktingpolitik handlar om barmhärtighet och medmänsklighet” skriver pastor Stefan Swärd. Nej verkligen inte. Vi ska inte släppa in människor av barmhärtighet eller medmänsklighet. Vi ska släppa in dem därför att det är deras rättighet att komma hit!

Det handlar inte om barmhärtighet och medmänsklighet, det handlar om frihet. Alla människor borde ha friheten att flytta dit de vill, av vilka skäl de vill, så länge de inte begår brott. Att sortera ut människor vid nationsgränserna är brott mot mänskliga rättigheter.

Nu införs en självklarhet

Att asylsökande inte får arbeta omedelbart efter att ha kommit till Sverige, utan får vänta i flera månader i passivitet, är komplett vansinnigt. Det kommer att ändras från 1 augusti, enligt regeringen. Äntligen! Detta är det effektivaste medlet att bekämpa Sverigedemokraterna. Och ett steg bort från den psykiska tortyren av de asylsökande.