Den lömskaste (s)tatskuppen

En känd socialdemokrat har uttryckt sig om valet 1976, när de förlorade:

”Det kändes som en statskupp”.

Jag skulle nu snarare säga att det är socialdemokraterna som håller på att genomföra en långsam men snillrik statskupp.

Först gör de oss bidragsberoende och förslavade av AMS genom att göra allt de kan för att se till att företag inte anställer. De anställda som trots allt finns kvar fråntar de all ekonomisk makt genom ett skattetryck på 60%. Ingen har råd att spara pga det höga skattetrycket, staten lägger beslag på allt överskott. Det gör att alla måste låna till alla större inköp som hus, bilar och vitvaror, och allt fler lånar även till mindre inköp, de har inget över alls i slutet av månaden. För att inte tala om ifall någon skulle få för sig att starta eget företag, vilket inte särskilt många vill pga allt krångel och de höga skatterna. Genom lånen blir vi dessutom beroende av bankerna och riskerar att gå i personlig konkurs om räntorna höjs eller vi får oväntade utgifter.

Sedan ser Partiet till att vi får rejäla allmosor i form av A-kassa och andra bidrag för att visa hur snälla de är. Och vem vill inte rösta på någon som ger bort en massa pengar och ”gratis” tillgång till museum, vägar, skolor med mera? På så sätt har de fått en mycket stor och trogen väljargrupp – bidragstagarna – och kan därigenom säkra sin makt genom valen.

Genialiskt! Men tyvärr en katastrof för friheten och demokratin. Vi indoktrineras att inte ta ansvar för våra egna liv, utan lita på att pappa Staten ska göra det. Egna initiativ och försök att klara sig på egen hand motarbetas effektivt. All makt hamnar hos Partiet, som vältrar sig i våra skattemedel och bygger tjusiga herrgårdar för dem.

Men nu är det dags att revoltera mot detta så kallade ”arbetarparti”! Säg ja till frihet åt folket, säg nej till Socialdemokraterna i valet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *