Tillväxt löser miljöproblemen

Miljöpartiet bygger en stor del av sin politik på en fundamental missuppfattning om vad tillväxt är.

Tillväxt är inte bara att det tillverkas mer prylar hela tiden.

Tillväxt kan innebära att det tillverkas mer prylar, men det kan lika gärna – och det gör det i allt högre grad – innebära att prylarna tillverkas på ett effektivare sätt, så att resurser omallokeras till annat än att tillverka prylar, nämligen tjänster. Tjänster som inte tär på Jordens resurser, utan tvärt om effektiviserar energi- och råvaruåtgången.

Men sen är frågan hur mp har tänkt sig att stoppa tillväxten? Hur ska man hindra människor från att vilja jobba effektivare år från år? Det är en fullständigt omöjlig uppgift, eftersom det är en naturligt drift för människor att vilja förbättra sina liv.

Jag kan ta mig själv som ett exempel. Jag jobbar just nu åt ett företag som sysslar med läcksökning i fjärrvärmenät. Deras kunder – energibolag som driver fjärrvärmenät – kan tack vare detta förebyggande arbete minska resursåtgången för driften av fjärrvärme. Färre uppgrävningar. Reparationer istället för utbyte. Bättre för miljön!

Om jag och min kund och deras kunder får syssla ostört med detta, innebär det ökade intäkter för oss, och då bidrar vi till ökad BNP. Alltså tillväxt.

Enda sättet att hindra oss från att arbeta med detta skulle vara att kasta oss i fängelse. Eller egentligen att avrätta oss, eftersom det är först då våra hjärnor slutar att arbeta.

Detta visar hur världsfrånvänd Miljöpartiets politik är.

Jag tror knappast att mp:s avsikt är att stoppa sådana som oss från att arbeta, men Miljöpartiets skrivning i sitt valmanifest om att ”utveckla ett ekonomiskt system som inte bygger på tillväxt” kan rent logiskt inte betyda något annat.

Lösningen på miljöproblemen är ökad tillväxt. Avstannad tillväxt innebär avstannad effektivisering och status quo för miljöproblemen, utöver att det är en människofientlig och omöjlig politik.

Verklighetsfrämmande att sänka arbetstiden

Miljöpartiet vill sänka den normala arbetstiden till 35 timmar per vecka. Moderaterna har låtit räkna ut hur mycket samhället skulle förlora på detta. Miljöpartiets Carl Schlyter är kritisk mot att den beräkningen inte räknar in de negativa miljöeffekter som följer på ökad resursförbrukning.

Vilken fantasivärld vissa lever i. Om jag som egenföretagare skulle jobba fem timmar mindre per vecka så skulle jag tjäna fem timpenningar mindre per vecka. Självklart. Eller skulle jag helt plötsligt chockhöja timpenningen och samtidigt producera mindre? Vad skulle mina kunder tycka om det?

Och ”negativa miljöeffekter som följer på ökad resursförbrukning”… nu är det ju så att det jag jobbar med sänker resursförbrukningen (programvara för att snabbare hitta fel i fjärrvärmeledningar så att man minimerar skadorna och inte måste byta ut lika mycket utan kan reparera istället)… men i miljöpartisters föreställningsvärld är tydligen allt jobb något dåligt, avsett vad man gör. Människoförakt, kan det kallas!

Döda älgar jättekul enligt Stefan Löfvén

”Jag har inte varit så glad sedan 1991”, har SvD som rubrik på en artikel om nye s-ledaren. Vad hände 1991 som var så roligt, tänker jag. Sovjetunionen föll samman? Carl Bildt blev statsminister?

Nej, det han var med om då var att han ”fällde” sin första ”18-taggare”. Med andra ord dödade han en stor och ståtlig älg och tyckte det var jättekul. Och har fortsatt med älgdödande sedan dess. Synnerligen osympatiskt.

Den stora invandringskatastrofen

Idag på nationaldagen är det på sin plats att uppmärksamma den stora katastrof som har drabbat det här landet pga den uteblivna invandringen. Det här landet är trots allt mycket attraktivt att bo och jobba i, ändå har knappt befolkningen ökat alls de senaste 50 åren. Anledningen är att politikerna i årtionden har drivit en hård invandringspolitik som har gjort att mycket få människor har fått komma hit. Detta är en långsamt pågående katastrof.

Tänk hur många nya företag och universitet vi har missat på grund av detta. Föreställ dig alla de författare, professorer, entreprenörer och artister som hade kunnat göra sig en karriär här. Vi hade kunnat ha mångmiljonstäder, även i Norrland. Sverige hade kunnat vara ett stort och inflytelserikt land. Om vi bara hade velat.

Invandringspolitiken är en skam och politiker som ojar sig över rasismen men inte är för fri invandring är hycklare av stora mått. Antirasisterna borde stå utanför riksdagshuset och demonstrera istället för att slösa bort krafterna på små nazistiska sekter.

Släpp invandringen fri!

Hur man skapar främlingsfientlighet – en snabbguide för politiker

1. Det viktigaste av allt är att du sprider uppfattningen att tillvaron är ett nollsummespel. Om någon vinner något så förlorar någon annan lika mycket. Denna attityd ska du sprida till dina medborgare genom allt du gör. Att sprida nollsummespelsuppfattningen kan exempelvis göras genom att påstå att de rika har blivit rika på de fattigas bekostnad. Grundinställningen måste vara att vi har en begränsad mängd resurser som vi kämpar om, inte att det går att skapa nya. Annars kommer du inte att lyckas sprida någon främlingsfientlighet, därför att då kommer arbetande och skötsamma invandrare att ses som goda medborgare som bidrar med något gott till samhället. Om tillvaron ses som ett nollsummespel så kommer de istället att ses som snyltare på ”våra” resurser.

2. Odla ta-hand-om-attityden. Alla ska tas om hand. Ingen är vuxen och kapabel att ta hand om sig själv. Om en flykting kommer hit så ska den givetvis tas om hand av staten, den får absolut inte försöka klara sig själv. Ett bra sätt att försäkra dig om detta är att helt enkelt förbjuda asylsökande att arbeta och placera dem i kostnadskrävande flyktingförläggningar. På så sätt blir flyktingar en belastning för stats- och kommunkassorna, vilket är en mycket bra grogrund för främlingsfientlighet.

3. Arbetslöshet är en förutsättning för främlingsfientlighet. Det skapar nämligen en känsla av hopplöshet och utanförskap, som sedan skylls på invandrarna. Eftersom även invandrarna själva blir arbetslösa så blir de en kostnad, vilket är perfekt för att skapa främlingsfientlighet. Men hur skapar du arbetslöshet? Det finns många sätt. En variant är att höja minimilönerna så att alla som skulle ha fått jobb med lön under de nivåerna blir arbetslösa eftersom ingen har råd att anställa dem. Mycket effektivt. Ett annat sätt är att tvinga arbetsköpare att stå för kostnader som egentligen staten eller försäkringsbolag borde stå för, exempelvis sjukförsäkring. Det finns fler sätt, men en huvudregel är att göra det så svårt och dyrt som möjligt för arbetsköparna att anställa.

4. Skapa segregation. På så vis kommer infödda och invandrare aldrig att mötas och lära känna varandra. Misstänksamheten ökar. Segregation kan du skapa genom att i enlighet med punkt 2 bestämma var invandrare ska bosätta sig. Se till att alla hamnar på samma ställe. Eftersom du i enlighet med punkt 3 har sett till att många invandrare är arbetslösa så kommer de inte att ha råd med något annat än hyresrätter i billiga områden. Även detta bidrar till segregationen.

5. Se till att skatterna på arbete är höga. Det gör att både infödda och invandrare lever på marginalen och inte kan skaffa sig något sparkapital även om de har arbete. Detta förstärker både intrycket att livet är ett nollsummespel (punkt 1) och att vi måste tas om hand av staten genom diverse bidrag (punkt 2).

Några som har följt ovanstående instruktioner till punkt och pricka är Socialdemokraterna. Och se hur väl de har lyckats! Främlingsfientliga Sverigedemokraterna fick rekordmånga väljare i senaste valet. Det är nog ingen slump att SD får sina flesta sympatisörer från S.