Förutsägelser för de närmaste 100 åren

De senaste 100 åren har en oerhörd utveckling skett inom politiken, andligheten, kulturen, teknologin, vetenskapen och ekonomin. Utvecklingen har följt en exponentiell kurva. Det finns ingen anledning att anta att den kommer att upphöra vara exponentiell. Det betyder att de närmaste 20 åren kommer att vara lika omvälvande som de kanske senaste 50 åren, och de närmaste 100 åren kommer på en höft att innehålla lika mycket utveckling som hela förloppet från stenålder och fram tills nu! Nedan är några ganska sensationella punkter som jag tror kommer att hända inom 100 år. Tror du mig inte, så leta själv upp information.

  • Den första punkten är den minst trevliga, men icke desto mindre nödvändig för mänsklighetens utveckling. Ett kärnvapenkrig kommer att bryta ut. Förmodligen inte mellan många länder utan rätt så begränsat, men dock en stor katastrof lokalt och även globalt pga radioaktivitet. Mellanöstern är i riskzonen. Fördelen med detta krig är att det kommer att vara så fruktansvärt att det blir det sista i mänsklighetens historia. Inte för att vi kommer att utrotas, utan för att viljan att nedrusta och leva i fred blir så stark. Alternativt sätter utomjordingar stopp för kriget…
  • Intelligenta utomjordingar kommer nämligen att ge sig tillkänna – mer än de gör idag (för det gör de redan). Relationer med dessa byggs upp och vi blir en del av den galaktiska gemenskapen. Detta blir förstås en oerhörd omvälvning för mänskligheten. Vi kommer att få finna oss i att vara ett galaxens u-land i jämförelse med dessa varelser.
  • Mänskligheten kommer att genomgå en stor andlig revolution. Vetenskap och religion smälter ihop, eller rättare sagt delar av det som förut var religion kommer att tas upp av vetenskapen. Reinkarnation, psi och andliga orsakssammanhang bevisas vetenskapligt. Framtidens människor nöjer sig inte med att tro, de vill veta.
  • De sista spillrorna av socialismen dör ut, liksom andra auktoritära ideologier. Det går upp för människorna att de inte behöver styras, att tvång och hat alltid är fel och att frihet är den mest konstruktiva kraft som finns. En världspolis upprättas och anarki råder inte längre mellan länder.
  • Tekniken blir överlägsen människorna – eller rättare sagt människorna som de ser ut idag. Vi kommer att växa ihop med tekniken. Samtidigt som vi förbättrar våra biologiska kroppar med genteknik och liknande så utökar vi dem med teknik. Framtidens människor kommer rent fysiskt att vara något helt annat än idag. Tendensen som redan nu finns, att maskiner producerar maskiner, förstärks. Psi-förmågor börjar utnyttjas teknologiskt (äkta tankestyrning av apparater t ex). Långt fram i tiden kan varje individ framställa vad som helst enbart med tankekraft.
  • År 2000 sa jag att köttindustrin som vi kände den då kommer att vara en spillra år 2050. Det står jag fast vid. Visserligen har det inte hänt så mycket med själva industrin sedan dess, men trycket att minska på köttkonsumtionen har ökat enormt sedan år 2000 pga miljöfrågan. Detta i kombination med andlig och teknisk utveckling kommer att göra samhället helvegetariskt. Långt fram i tiden behöver ”människor” inte äta alls.
  • USA förlorar sin status som supermakt. Kina och andra asiatiska länder blir världens centrum. Deras kultur är lättast att anpassa till det nya som kommer. Men överhuvud taget minskar betydelsen av nationsgränser. Långt fram i tiden är denna planet en enda nation.
  • Det monetära systemet reformeras kraftigt. Fiatsystemet byts ut mot något baserat på verkliga värden som ädelmetaller. Långt fram i tiden används inte pengar alls – vilket inte betyder att kommunism införs, tvärt om, människor slutar använda pengar gradvis och frivilligt därför att de förlorar sin betydelse. Se på opensource-rörelsen, där blir saker gjorda utan att folk får betalt, eller genom att de får betalt indirekt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *