Min moral

Jag skall icke döda, ty varje varelse strävar att leva.

Jag skall icke skada, ty varje varelse strävar efter att bevara sig oskadd.

Jag skall icke plåga, ty varje varelse strävar efter smärtfrihet.

Jag skall icke hota, ty varje varelse vill handla efter sin egen vilja och icke någon annans.

Jag skall icke lura andra, ty varje varelse vill kunna lita på sina sinnen och sina medvarelser.

Jag skall icke stjäla, ty varje varelse skapar sina egendomar i syfte att överleva och leva.

Jag skall icke förstöra någons livsmiljö, ty varje varelse vill leva i en miljö som främjar dess liv.

Jag skall icke frihetsberöva, ty varje varelse strävar efter frihet.

Alltså är jag liberal miljömedveten vegan. Jag är mot allt tvång vare sig det riktar sig mot djur eller människor, och oavsett om det är staten, företag, fackföreningar eller privatpersoner som utövar detta tvång. Jag är mot skatter, punkt. Men jag är för statliga avgifter på miljöförstörelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *