Sänk skatten på alla tjänster!

Att Alliansen vill göra det billigare med hushållsnära tjänster är bra. Men varför begränsa sig till lågkvalificerade tjänster av typen städning? Om jag talar för mig själv så är det mer kvalificerade tjänster jag skulle köpa om det vore billigare – förutom städ, tvätt och gräsklippning.

Jag skulle låta någon designa om trädgården, komplett med val av lämpliga växter och skötselinstruktioner, grävarbeten och plattläggning. Jag skulle anlita en professionell trädbeskärare för att beskära fruktträden. Trädgårdsdammen hade någon annan kunnat göra snabbare och bättre än vad jag gjorde i våras. Alla hundratals timmar jag har ägnat åt renovering av stugan och uthusen hade kunnat gå till andra företag. Då hade jag kunnat ägna mig åt mitt eget företag istället. Dessutom skulle jag ta privatlektioner i t ex yoga, språk och musik.

I begynnelsen handlade ekonomi om att byta varor och tjänster med varandra. En arbetstimme byttes mot en arbetstimme. Eventuellt överskott av resultatet av arbetet skattades med 10% som gick till ”staten” (kungen eller kyrkan på den tiden).

Så är det inte längre. Nu lever vi i ett komplett vansinnigt skattesystem där en privatperson själv måste arbeta 3-10 timmar för att kunna betala för någon annans entimmes arbete. Den totala skatten (moms + arbetsgivaravgifter + inkomstskatt) är omkring 60 procent!! Arbetsgivaravgiften är en skatt på själva arbetet, inte på resultatet av det! Och momsen har samma effekt.

Fatta vilket uppsving det skulle vara för ekonomin och vilken total omvandling till det bättre det vore för arbetsmarknaden och företagandet om alla tjänster vore avdragsgilla eller skattebefriade! Det skulle inte minska statens skatteinkomster. Skatten per arbetad timme skulle visserligen minska, men mängden arbetstimmar skulle öka enormt.

Eftersom vi inte kan producera saker lika billigt som i t ex Asien så är vi tvungna att låta tjänstesektorn stå för en mycket större del av ekonomin. Det skulle för övrigt även vara bättre för miljön om hushållen satsade sina pengar på tjänster istället för på prylar som har skickats från andra sidan jordkklotet. Det är också i tjänstesektorn behoven finns. Prylar har vi så att det räcker.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *