Skräpbok

Köpte och läste Den nionde insikten. Bara skräp, banala “insikter”. Och hur trovärdigt verkar det när han först förutspår att ekonomin i framtiden kommer att bygga på att folk säljer andliga insikter till varandra, och därefter ber att folk sänder 25 dollar till honom?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *