Lägg ner all industriell uppfödning!

Några länsstyrelser har gjort snabbinspektioner av minkfarmar och kommit fram till att de allra flesta uppfyller djurskyddslagens krav. Vilket skämt!
För det första har naturligtvis farmarna hunnit städa undan efter uppmärksamheten.
För det andra är verksamheten olaglig även om de inte hittar ett enda dött djur eller djur med fysiska skador, eftersom djuren är instängda i små burar utan möjlighet att få utlopp för sitt naturliga beteende.
För det tredje är verksamheten oetisk oavsett hur laglig den skulle vara.
All industriell uppfödning av djur är oetisk, eftersom den oundvikligen medför stort psykiskt lidande.
Lär dig något om pälsindustrin här.

Usel pälsutredning

Utredningen om pälsindustrin som kom nyligen var usel!
Socialdemokraterna tog på sin senaste kongress ett beslut om att förbjuda pälsdjursfarmning av etiska skäl – därför att det är fel att föda upp och döda djur enbart för att ta deras päls. Utredningen säger att ett sådant förbud inte kan införas, därför att det grundar sig på subjektiva värderingar. Det är ju en rent ut sagt korkad motivering! Vilka lagar är inte grundade utifrån subjektiva
värderingar? De flesta av oss anser det fel att misshandla människor t ex. Det är ju utan tvekan en subjektiv värdering, men ändå har vi en lag
som förbjuder sådant – därför att de flesta av oss är överens om att det är en bra lag! Enligt opinionsundersökningar är en klar majoritet av
svenska folket för en avveckling av pälsindustrin. Därför borde det vara fritt fram att införa en sådan lag! Något annat som är upprörande är att trots att det har visats sedan många år tillbaka att minkarna i farmerna har stereotypa beteenden – farmarna har alltså brutit mot djurskyddslagen under många år – så ska de få fortsätta bryta mot den i ytterligare sju år! Jag trodde att lagar var till för att följas! Det minsta man kan begära är väl att farmarna krävs på böter så länge de bryter mot lagen! Egentligen borde de ju även få böter retroaktivt för alla de år de har brutit mot lagen! Hur kan de få fortsätta med detta ostraffat??