Lägg ner all industriell uppfödning!

Några länsstyrelser har gjort snabbinspektioner av minkfarmar och kommit fram till att de allra flesta uppfyller djurskyddslagens krav. Vilket skämt!
För det första har naturligtvis farmarna hunnit städa undan efter uppmärksamheten.
För det andra är verksamheten olaglig även om de inte hittar ett enda dött djur eller djur med fysiska skador, eftersom djuren är instängda i små burar utan möjlighet att få utlopp för sitt naturliga beteende.
För det tredje är verksamheten oetisk oavsett hur laglig den skulle vara.
All industriell uppfödning av djur är oetisk, eftersom den oundvikligen medför stort psykiskt lidande.
Lär dig något om pälsindustrin här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *