Fel metoder i alkoholpolitiken

Det som behövs för att minska superiet är varken ändrade alkoholskatter eller minskade införselkvoter, utan en förändring i attityder och i kulturen. Vi måste göra det ”ute”, onödigt och ofräscht att supa. Det har ju lyckats med rökningen, så varför inte med alkoholen? Staten borde börja med massiva avskräckande kampanjer och varningsetiketter på flaskorna, och framförallt upphöra med gratisreklamen för alkohol som nu finns i den statliga TV:n och radion. Som enskilda individer kan vi föregå med gott exempel genom att leva nyktert. För hör och häpna, det finns ingen naturlag som säger att man regelbundet måste etanolförgifta sig.

Slavhandeln i EU

Ur folkpartiets skrift ”Sexhandeln med kvinnor och barn – en skamfläck för Europa”: Människohandel för sexuella ändamål är vår tids slavhandel. Denna slavhandel berör de flesta länder världen över. Det är svårt att få fram exakta siffror på hur många kvinnor och barn som berörs. Men enligt Europol, EU:s polisbyrå, beräknas uppskattningsvis en halv miljon människor varje år föras in i Europa för att säljas som sexslavar. Inte ens under den mest intensiva afrikanska slavhandeln till Amerika på 1860-talet, kom antalet offer upp i dessa siffror. Handeln är mycket lukrativ och förövarna tjänar lika mycket pengar på att sälja kvinnors och barns kroppar som på att sälja vapen och narkotika. Enligt uppgift från organisationen Kvinna till Kvinna beräknas priset på en kvinna i Europa variera mellan 4.000-20.000 kr.”

Därför kryssade jag för Maria Carlshamre i EU-valet. Hon är en av få som inser att detta inte är en marginell fråga utan helt i klass med abolitionisternas eller suffragetternas kamp. Stöd hennes arbete i EU-parlamentet!

Avskaffa monarkin – behåll kungahuset

Att uppåt 75% av befolkningen vill behålla monarkin kan nog bero på att folk föreställer sig att kungahuset vid ett avskaffande av monarkin helt skulle försvinna, och därmed också en del av vårt kulturarv. Men så behöver det ju inte bli. Det här är mitt förslag:

Kungahuset finns kvar som en stiftelse eller liknande, men helt utan kopplingar till landets ledning. Kungen är inte statschef, han leder inga konseljer, öppnar inte riksmötet, är inte ordförande vid sammanträde med utrikesnämnden, representerar inte försvarsmakten och inte heller riket som helhet t ex vid utlandsbesök.

Men kungahuset har kvar sin pompa och ståt, kungen kallas fortfarande Ers Majestät (för den som vill!), han kan fortsätta klippa band och skvallertidningarna kan fortsätta skvallra om kungafamiljen. Kungen får resa vart han vill – men inte på regeringens uppdrag. Och bäst av allt: han får uttala sina egna åsikter precis som alla andra. Skulle det inte vara intressantare att alltid få höra vad han själv tycker, än bara någon gång ibland av misstag?

Rösta JA till samarbete!

Jag tycker att det i euro-debatten ägnas alldeles för mycket utrymme åt diskussionen om ränta, devalvering, inflation, tillväxt och arbetslöshet. Ja-sidan påstår en sak och nejsidan det motsatta. Förmodligen vet ingen hur ekonomin kommer att förändras. Men det över allt annat överskuggande argumentet för att införa euron är att det är en del av EU-projektet, vilket är och alltid har varit ett fredsprojekt. Länder som är politiskt och ekonomiskt beroende av varandra krigar inte. Att införa en gemensam valuta för många länder är ett självklart steg mot den totala internationalismen, där inga nationella gränser finns. Jag blir konfunderad när jag ser en del ”argument” hos nej-sidan, exempelvis när man lägger fram ”avskräckande” citat som följande: ”EMU är och har alltid varit ett steg mot Europas förenta stater”. Jaha. Är vi inte alla medvetna om att ett Europas förenta stater är på väg att bildas, och vad skulle vara fel med det?

Bush avslöjar sig

Vilka är egentligen motiven till Bushs vilja att anfalla Irak? Enligt honom själv är det för att störta Saddam Hussein, införa demokrati och avväpna landet. Det låter väl bra. Men det är något som inte stämmer. Det finns ju många länder som är demokratiska (eller i alla fall har allmänna val och inte styrs av en diktator) men som ändå har kärnvapen. Varför skulle inte Irak kunna bli ett sådant land? Om Bush ville att Irak skulle bli ett självständigt demokratiskt land, skulle han säga ”Inför demokrati, annars anfaller vi”. Men så säger han inte. Han säger ”Visa oss era massförstörelsevapen, annars anfaller vi”. Det är en helgardering, ett säkert sätt att starta krig mot Irak, därför att även om de skulle visa upp några vapen så skulle USA kunna hävda att de inte har visat upp alla. Men varför vill han starta krig? Av nationalistiska skäl. Att starta krig är enda möjligheten att göra Irak till en osjälvständig lydstat till USA. Det är enda möjligheten för USA att lägga vantarna på Iraks olja. Och det är enda möjligheten för USA att behålla monopolet på massförstörelsevapen. Det mest tragiska är att FN går på alltihop. Det är inte i första hand vapnen som är felet, utan frånvaron av demokrati. Existensen av vapnen ökar givetvis risken för att de används, men det som är i grunden fel är bristen på demokrati, och därför borde FN (med USA som ett medlemsland bland alla andra) koncentrera sig på att åtgärda det problemet med Irak. Att kräva avrustning utan att kräva demokrati är som att säga att vi struntar i om ni förtrycker ert eget folk så länge ni inte hotar oss. Internationellt råder ännu den allra råaste egoismen.