Inga religiösa ledare, tack

I SvD idag skriver Christina Doctare att hon är orolig för sekulariseringen och att materialismen inte räcker som lösning på människors psykiska ohälsa.

Jag håller med om det. Men lösningen är verkligen inte, som Doctare menar, kristna andliga ledare. En religion som fokuserar på lidande och synd och har ett romerskt tortyrredskap som symbol hör inte hemma i denna tid. Inte heller tro utan ifrågasättande.

Det som måste till är helt enkelt att vi börjar erkänna att vi faktiskt är andliga varelser. Vi måste sluta blunda för det som egentligen är helt uppenbart: Att vi inte är våra kroppar utan endast har dem till låns en tid, att vi reinkarnerar och att vi själv har valt våra liv för att uppfylla vissa syften.

Hur kan det vara uppenbart? Det är det för den som tar del av alla de tusentals berättelser om nära döden-upplevelser, tidigare liv-upplevelser och ut ur kroppen-upplevelser som finns. Det är det för den som tar sig tid att utforska sitt eget psyke. Det är det för den som letar efter de handfasta bevis som finns för att vi är något mer än meningslösa klumpar av atomer.

Religioner behövs inte. Världsalltet är tillräckligt fantastiskt ändå.

6 reaktioner till “Inga religiösa ledare, tack”

 1. Gnosticism är Kristendomens ursprungliga kärna. Man kan lika bra skriva Daoism, Buddhism eller vad som önskas. Allt har ändå samma ursprung. De sk. religionerna hyser i olika grad metoder för att uppleva döden, ut ur kroppen, tidigare liv och förening med allt. Då kyrkan blivit ett jordiskt maktredskap har mycket gått om intet. Lättare är att leta inom Daoism och Buddhism.

 2. Men hördu, du kan faktiskt inte anföra att korset var en avrättningsmetod fär 2000 år sedan som argument mot kristendomen, det är lite väl sandlåda. Fast å andra sidan menar du ju också att reinkarnationens varande är uppenbart, det är bara att se till bevisen. Ok, låt se till alla bevis som är vetenskapligt verifierade och alla vetenskapligt genomförda undersökningar pekar på att reinkarnation existerar. Attans, det är ju inga alls!

  Men du har rätt på en punkt: Religioner behövs inte. Världsalltet är tillräckligt fantastiskt ändå. Även fast allt enbart är pyttesmå elementarpartiklar som är ihopklumpade. Det som behövs är en bra och gemensam värdegrund som alla kan dela, inte mer flum-religioner.

 3. Jag tycker det säger väldigt mycket om mentaliteten hos de människor som uppfann kristendomen att de valde ett tortyrredskap som symbol för sin religion. Jag förstår inte varför det skulle vara sandlådedebatt.

  Jag tar för givet att du inte alls har kollat upp vilka bevis som finns för att reinkarnation existerar, t ex Stevensons forskning. Hade du gjort det så hade du inte skrivit som du gör.

 4. Det är väl inte frågan om religionen behövs eller ej utan vi kan inte komma ifrån religioner hur vi än vill, eftersom en av det mänskliga samhällets grund är just religion. Det är samma som att samhällen utan religion (bärare) är utopi !

 5. Vi har ju nu ett samhälle nästan utan religion, så det verkar inte vara en utopi. Däremot tror jag inte att samhället kan vara utan någon andlig grund särskilt länge. Men människorna håller på att växa ifrån den trosbaserade andligheten (religionen). Andligheten måste istället ha en vetenskaplig grund.

 6. Hej!

  Det är inte många som känner till det. Men korset som ni i ert inlägg kallar för ett romerkt tortyrredskap, var inte alls det från början. Mycket av innehållet i Kristendomen är lånat från andra religioner.
  Enligt Gnostisk psykologi så är korset en symbol för vår varande nivå. Den vertikala linjen står för medvetande nivån och den horisontella är tiden. Betydelsen av denna symbol är komplex men en viktig del är att vara uppmärksam på punkten där linjerna möts, alltså att leva i nuet och lära känna sig själv och sin medvetande nivå. För hur ska man annars kunna utveckla sin förståelse. Jag kan oxå nämna att Gnostikerna använde denna symbol långt före kristna. Men det är dom inte ensamma om.

  /Mikael

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *