Lösningen på skogsskövlingen

Det talas mycket om problemet med att regnskog skövlas. Desto mindre nämns om eventuella lösningar. Det enda man får höra är att om si och så många år kommer regnskogarna i Brasilien att vara helt borta om det fortsätter i samma takt som nu.

Men vad är orsaken till att regnskogarna skövlas? Är det så att brasilianarna är mer egoistiska och omoraliska än vi här uppe i Norden? Vi lyckas ju sköta våra skogar utan att utrota dem. Problemet här är väl snarast det omvända, att skogarna anses bre ut sig för mycket (för mycket för vem kan man ju fråga sig, men det är en annan fråga).

Nej, problemet är att i Brasilien ägs skogen av staten, som säljer rättigheter till privata företag att avverka den. Observera att de säljer inte marken, utan rättigheten att avverka. Företagen tar därför inget ansvar för att ny skog ska växa upp, utan går hela tiden vidare till nya fräscha områden att skövla.

Nu skulle förstås en del säga att se där vad onda företagen är, vilka egoister som inte känner ansvar för den gemensamma egendomen! Och så börjar de ropa på förbud och regleringar. Men det finns bättre lösningar, som inte begränsar människor och gör dem arbetslösa. Här i Norden är det tillåtet att äga skogsmark. Givetvis tar man då ansvar för sin egendom och ser till att plantera ny skog efter avverkning. Man vill ju gärna ha avkastning på sin investering på lång sikt.
Lösningen är alltså att införa privat äganderätt av regnskog.

Vi har två val: Att fortsätta hoppas på att människor av rent idealistiska skäl ska ta ansvar för skogen, trots större kostnader. Eller att se till att de kan vinna ekonomiskt på att ta ansvar. Det förra har vi sett är lönlöst, det andra vet vi redan att det fungerar.

En kommentar till “Lösningen på skogsskövlingen”

  1. Nyplanterad skog har dock inte alls samma biologiska värde som en en äldre skog. Den nyplanterade granskogen i Halland är i princip öde under grantopparna. Jag vet att åsikterna går isär om detta, men kan du inte se intresseskillnaden med att bevara regnskogens ekologi, och att bevara dess inustriella värde?
    I andra fall, som t.ex. fiske, tror jag dock att ditt resonemang håller.

    Intressant blogg, bra skrivet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *