Röst i huvet

På morgonen i det hypnagoga tillståndet hörde jag en röst som sa “Nu har jag förklarat reinkarnationens princip, min vän”. Men vad som hade hänt innan det mindes jag inte. Jag bad att få se demonstrationen igen. Jag slumrade till litet igen. Så hörde jag rösten igen och vaknade till: “Nu har jag demonstrerat reinkarnationens princip för dig, min vän”. Men inte heller då mindes jag händelserna innan, bara att något hade hänt, men inte vad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *