Den stora invandringskatastrofen

Idag på nationaldagen är det på sin plats att uppmärksamma den stora katastrof som har drabbat det här landet pga den uteblivna invandringen. Det här landet är trots allt mycket attraktivt att bo och jobba i, ändå har knappt befolkningen ökat alls de senaste 50 åren. Anledningen är att politikerna i årtionden har drivit en hård invandringspolitik som har gjort att mycket få människor har fått komma hit. Detta är en långsamt pågående katastrof.

Tänk hur många nya företag och universitet vi har missat på grund av detta. Föreställ dig alla de författare, professorer, entreprenörer och artister som hade kunnat göra sig en karriär här. Vi hade kunnat ha mångmiljonstäder, även i Norrland. Sverige hade kunnat vara ett stort och inflytelserikt land. Om vi bara hade velat.

Invandringspolitiken är en skam och politiker som ojar sig över rasismen men inte är för fri invandring är hycklare av stora mått. Antirasisterna borde stå utanför riksdagshuset och demonstrera istället för att slösa bort krafterna på små nazistiska sekter.

Släpp invandringen fri!

Hur man skapar främlingsfientlighet – en snabbguide för politiker

1. Det viktigaste av allt är att du sprider uppfattningen att tillvaron är ett nollsummespel. Om någon vinner något så förlorar någon annan lika mycket. Denna attityd ska du sprida till dina medborgare genom allt du gör. Att sprida nollsummespelsuppfattningen kan exempelvis göras genom att påstå att de rika har blivit rika på de fattigas bekostnad. Grundinställningen måste vara att vi har en begränsad mängd resurser som vi kämpar om, inte att det går att skapa nya. Annars kommer du inte att lyckas sprida någon främlingsfientlighet, därför att då kommer arbetande och skötsamma invandrare att ses som goda medborgare som bidrar med något gott till samhället. Om tillvaron ses som ett nollsummespel så kommer de istället att ses som snyltare på ”våra” resurser.

2. Odla ta-hand-om-attityden. Alla ska tas om hand. Ingen är vuxen och kapabel att ta hand om sig själv. Om en flykting kommer hit så ska den givetvis tas om hand av staten, den får absolut inte försöka klara sig själv. Ett bra sätt att försäkra dig om detta är att helt enkelt förbjuda asylsökande att arbeta och placera dem i kostnadskrävande flyktingförläggningar. På så sätt blir flyktingar en belastning för stats- och kommunkassorna, vilket är en mycket bra grogrund för främlingsfientlighet.

3. Arbetslöshet är en förutsättning för främlingsfientlighet. Det skapar nämligen en känsla av hopplöshet och utanförskap, som sedan skylls på invandrarna. Eftersom även invandrarna själva blir arbetslösa så blir de en kostnad, vilket är perfekt för att skapa främlingsfientlighet. Men hur skapar du arbetslöshet? Det finns många sätt. En variant är att höja minimilönerna så att alla som skulle ha fått jobb med lön under de nivåerna blir arbetslösa eftersom ingen har råd att anställa dem. Mycket effektivt. Ett annat sätt är att tvinga arbetsköpare att stå för kostnader som egentligen staten eller försäkringsbolag borde stå för, exempelvis sjukförsäkring. Det finns fler sätt, men en huvudregel är att göra det så svårt och dyrt som möjligt för arbetsköparna att anställa.

4. Skapa segregation. På så vis kommer infödda och invandrare aldrig att mötas och lära känna varandra. Misstänksamheten ökar. Segregation kan du skapa genom att i enlighet med punkt 2 bestämma var invandrare ska bosätta sig. Se till att alla hamnar på samma ställe. Eftersom du i enlighet med punkt 3 har sett till att många invandrare är arbetslösa så kommer de inte att ha råd med något annat än hyresrätter i billiga områden. Även detta bidrar till segregationen.

5. Se till att skatterna på arbete är höga. Det gör att både infödda och invandrare lever på marginalen och inte kan skaffa sig något sparkapital även om de har arbete. Detta förstärker både intrycket att livet är ett nollsummespel (punkt 1) och att vi måste tas om hand av staten genom diverse bidrag (punkt 2).

Några som har följt ovanstående instruktioner till punkt och pricka är Socialdemokraterna. Och se hur väl de har lyckats! Främlingsfientliga Sverigedemokraterna fick rekordmånga väljare i senaste valet. Det är nog ingen slump att SD får sina flesta sympatisörer från S.

Likheter mellan främlingsfientlighet och vänsterextremism

Varför kallas främlingsfientliga partier ofta för högerextremistiska? Med högerpolitik brukar man mena konservatism, att bevara maktförhållandena som de är, i motsats till att vilja ändra radikalt på samhället. Och det finns ju inget konservativt i att vara rädd för invandring, vilket ju är något som har förkommit i alla tider.

Ännu märkligare blir det att försöka blanda ihop främlingsfientlighet med liberalism. Det är helt fel att kalla liberalism för högerpolitik. När liberalismen uppstod var det den enda ideologi som stod till vänster om konservatismen. (Detta är anledningen till att de liberala partierna i Danmark och Norge fortfarande kallas Venstre.) Det var en mycket radikal idé som liberalismen kom med, att ge frihet och lika rättigheter åt alla individer. Detta är förstås raka motsatsen till främlingsfientlighet, som ju hävdar att individer tillhörande vissa grupper ska ha färre rättigheter än andra. Så om man med höger menar liberalism är man helt ute och cyklar när man kallar främlingsfientlighet för högerextremism.

Det ligger betydligt närmare till hands att se likheter mellan främlingsfientlighet och vänsterextremism. Båda dessa ideologier, främlingsfientliga i form av allt från nazister till jag-är-inte-rasist-men-typer, och vänsterextremister i form av socialdemokrater och kommunister, är kollektivister som delar in folk i olika grupper, mellan vilka de tycker sig se en konflikt och en maktkamp. Båda är missunsamma och avundsjuka och tror att om en grupp får mer så måste den andra få mindre. Båda vill öka kontrollen över människorna, dra upp hårdare gränser och minska friheten.

De främlingsfientliga ser gruppen infödda i konflikt med gruppen invandrare. De senare kommer hit och tar de förras jobb. Invandrarna blir rika på de inföddas bekostnad.

Vänsterextremisterna ser gruppen arbetare i konflikt med gruppen kapitalister. De senare blir rika på de förras bekostnad.

Liberalerna å andra sidan, ser inget sådant nollsummespel. Arbete, frihet och kreativitet är alltid bra för alla, oavsett vilken grupp man tillhör.

Invandrare som kommer hit bidrar till allas välfärd genom att de arbetar. Nystart av företag är minst lika vanligt bland invandrare som bland infödda. Invandrarna stjäl inte de inföddas arbeten, de skapar nya. (Förutsatt förstås att de inte hindras från att arbeta genom att exempelvis placeras i socialdemokratiska flyktingförläggningar eller slås ut från arbetsmarknaden med hjälp av statligt bestämda höga minimilöner.) Invandrare efterfrågar också precis som de infödda varor och tjänster, vilket är bra för de befintliga företagen och deras anställda. Alla är vinnare.

När kapitalister blir rika så blir de inte det genom att de gör arbetare fattiga, utan för att de lyckas sälja något som många har behov av. Kapitalister stjäl inte något av arbetarna, de skapar ny rikedom åt oss alla genom att bidra med nya idéer, ekonomiska resurser och vilja att ta risker i nya projekt. Arbetarna bidrar också till allas rikedom genom sitt dagliga arbete. När ett nytt företag startas så innebär det att fler arbetare kan få bättre jobb med högre lön och därigenom köpa sig mer rikedom. Alla är vinnare.

Läs en mycket tänkvärd och avslöjande artikel av Göran Skytte i dagens DN.