Likheter mellan främlingsfientlighet och vänsterextremism

Varför kallas främlingsfientliga partier ofta för högerextremistiska? Med högerpolitik brukar man mena konservatism, att bevara maktförhållandena som de är, i motsats till att vilja ändra radikalt på samhället. Och det finns ju inget konservativt i att vara rädd för invandring, vilket ju är något som har förkommit i alla tider.

Ännu märkligare blir det att försöka blanda ihop främlingsfientlighet med liberalism. Det är helt fel att kalla liberalism för högerpolitik. När liberalismen uppstod var det den enda ideologi som stod till vänster om konservatismen. (Detta är anledningen till att de liberala partierna i Danmark och Norge fortfarande kallas Venstre.) Det var en mycket radikal idé som liberalismen kom med, att ge frihet och lika rättigheter åt alla individer. Detta är förstås raka motsatsen till främlingsfientlighet, som ju hävdar att individer tillhörande vissa grupper ska ha färre rättigheter än andra. Så om man med höger menar liberalism är man helt ute och cyklar när man kallar främlingsfientlighet för högerextremism.

Det ligger betydligt närmare till hands att se likheter mellan främlingsfientlighet och vänsterextremism. Båda dessa ideologier, främlingsfientliga i form av allt från nazister till jag-är-inte-rasist-men-typer, och vänsterextremister i form av socialdemokrater och kommunister, är kollektivister som delar in folk i olika grupper, mellan vilka de tycker sig se en konflikt och en maktkamp. Båda är missunsamma och avundsjuka och tror att om en grupp får mer så måste den andra få mindre. Båda vill öka kontrollen över människorna, dra upp hårdare gränser och minska friheten.

De främlingsfientliga ser gruppen infödda i konflikt med gruppen invandrare. De senare kommer hit och tar de förras jobb. Invandrarna blir rika på de inföddas bekostnad.

Vänsterextremisterna ser gruppen arbetare i konflikt med gruppen kapitalister. De senare blir rika på de förras bekostnad.

Liberalerna å andra sidan, ser inget sådant nollsummespel. Arbete, frihet och kreativitet är alltid bra för alla, oavsett vilken grupp man tillhör.

Invandrare som kommer hit bidrar till allas välfärd genom att de arbetar. Nystart av företag är minst lika vanligt bland invandrare som bland infödda. Invandrarna stjäl inte de inföddas arbeten, de skapar nya. (Förutsatt förstås att de inte hindras från att arbeta genom att exempelvis placeras i socialdemokratiska flyktingförläggningar eller slås ut från arbetsmarknaden med hjälp av statligt bestämda höga minimilöner.) Invandrare efterfrågar också precis som de infödda varor och tjänster, vilket är bra för de befintliga företagen och deras anställda. Alla är vinnare.

När kapitalister blir rika så blir de inte det genom att de gör arbetare fattiga, utan för att de lyckas sälja något som många har behov av. Kapitalister stjäl inte något av arbetarna, de skapar ny rikedom åt oss alla genom att bidra med nya idéer, ekonomiska resurser och vilja att ta risker i nya projekt. Arbetarna bidrar också till allas rikedom genom sitt dagliga arbete. När ett nytt företag startas så innebär det att fler arbetare kan få bättre jobb med högre lön och därigenom köpa sig mer rikedom. Alla är vinnare.

Läs en mycket tänkvärd och avslöjande artikel av Göran Skytte i dagens DN.

En kommentar till “Likheter mellan främlingsfientlighet och vänsterextremism”

  1. Jag håller inte med dig om att högerextremister inte även är konservativa. Tvärtom tycker jag att rädslan för nya människor är just konservativ. Det tar sig i tydliga uttryck att ”Bevara Sverige Svenskt” eller ”bevara den svenska kulturen!” som nationaldemokraterna öste på med affischer i senaste valet.

    Men sen kan man ju tycka att många av våra hegemoniska politiska ideologier (oavsett höger-vänster) är gamla som gatan strävar åt fel håll och att det är ett under att de får leva vidare i den dagsfärska politiken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *