Om äktenskapet

1. Avskaffa helt äktenskapet som begrepp i lagen. I lagen ska endast talas om partnerskap.

2. Avskaffa kyrkornas rätt att juridiskt binda två människor till varandra. Endast staten ska ha rätt till detta, och det ska då kallas partnerskap.

3. Låt det sedan vara upp till varje kyrka att definiera vad de menar med äktenskap. Alltså, först ingår man partnerskap. Sedan, om man vill ingå något som kallas ”äktenskap” så vänder man sig till valfri kyrka. Är man homosexuell så vänder man sig till en kyrka som accepterar homosexuella äktenskap. Kyrkan kan då välsigna partnerskapet eller göra vad de vill med det.

Vore inte detta den bästa lösningen för alla?

En kommentar till “Om äktenskapet”

  1. Nej jag anser ej att äktenskapet skall avskaffas, även fast jag är homosexuell. Jag anser att kyrkan fortfarande skall ha samma rätt som de har haft i alla tider att viga folk. Jag tycker inte man skall ändra något i denna akt eller juridiskt.

    Jag tycker dock att kyrkan måste viga alla homosexuella såsom en ”vanlig” vigsel även i kyrkan, och att det skall bli lag på detta. Gör inte den svenska kyrkan detta, ska de bli dömda för hets mot folkgrupp och diskriminering i domstol och ta följden av detta.

    Jag tror det är viktigt att det sker på detta sett, både för kyrkan, samhället och alla homo, bi- och transexuella, så man visar att det är absoult inget fel att vara homo,bi eller transexuell.

    För kyrkans del skulle detta även förhoppningvis leda till en uppgradering, där de förhoppningsvis inser att kyrkan är samlingplats för alla de som tror på gud och de som gud tror på. Och inte att kyrkan är en plats där bara de som tror på gud och kyrkans om instutition samlas.

    / Ambrosia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *