Slutet för materialismen

Jag har just läst Charles T. Tarts senaste bok The End of Materialism – How Evidence of the Paranormal is Bringing Science and Spirit Together. Tart sammanfattar och ger exempel på forskningsresultat som påvisar existensen av ”paranormala” fenomen såsom telepati, fjärrsyn, prekognition, psykokinesi och healing.

En stor del av boken ägnas åt att förklara varför dessa forskningsresultat ignoreras av större delen av forskarvärlden. Förklaringen är, att det rådande materialistiska paradigmet är så djupt rotat, att många forskare ägnar sig åt ”scientism” (”vetenskapism”?) istället för åt vetenskap. Data visar på existensen av paranormala fenomen, men eftersom de inte går att förklara med det materialistiska paradigmet, så ignoreras de och bortförklaras med att ”vetenskapen har visat att sådant inte är möjligt”.

En sådan hållning är en trosföreställning, inte en vetenskaplig sådan. En vetenskapsman intresserar sig för märkliga data, försöker reproducera dem och tänker ut en teori som kan förklara dem. Sedan utför han fler experiment och kollar om resultatet blir det förväntade utifrån den nya teorin. Om så är fallet, stämmer teorin, annars förkastas den. Om han inte kommer på någon teori som stämmer med resultaten, så kan han för den skull inte ignorera data och hoppas att de någon gång ska förklaras av den rådande teorin:

Among some people, there’s certainly a hard-core adherence to materialism that insists that everything will eventually be explainable in terms of current and yet-to-be-discovered physical laws (such as quantum effects). So we can ignore psi phenomena and spirituality, and wait until progress in physics handles them?

This is certainly an attitude that people can take, but it’s not science. Philosophers call this attribute promissory materialism, and it’s not science, because it’s not falsifiable: you can’t prove that it might not be true. I could just as well claim that these phenomena will all be explained one day in terms of little green angels with four arms who mischievously avoid our attempts to see if they’re real.

Tart menar att bevisen för psi-fenomenen är så tydliga, att vi nu bör gå vidare och undersöka oss hur dessa fungerar i stället för att enbart försöka påvisa deras existens. Jag ska bara ge ett exempel på hur lurigt dessa fenomen kan bete sig: något som Tart kallar psi-missing.

Anta att jag singlar slant ett stort antal gånger och låter två försökspersoner försöka använda sina eventuella prekognitiva förmågor för att förutsäga resultatet för varje slantsingling. Den ena personen tror på prekognition, den andra inte. Resultatet kan då mycket väl bli att den som tror på prekognition får ett resultat bättre än slumpen, medan den som inte tror på prekognition får ett resultat sämre än slumpen. Om man då inte utför en noggrann statistisk analys så tar dessa resultat ut varandra, och man får för sig att experimentet inte påvisade prekognition.

Men hur kan man i ett sådant test få ett resultat under vad slumpen skulle ha gett? Det måste betyda, att för det mesta gissar man bara, men då och då använder ens undermedvetna prekognition för att ta reda på det korrekta utfallet, för att sedan välja det icke korrekta.

Psi-missing always amazes me when I think about it. I know that in ordinary psychological functioning, we often show distorted perceptions and thoughts that uphold our beliefs and prejudices. Here, in extraordinary functioning, or psychic functioning, the mind unconsciously manifests a ”miracle”, ESP, to support its belief that there are no miracles and no ESP.

Bokens slutsats är att psi-förmågorna pekar mot att vi är spirituella varelser, vi är inte meningslösa produkter av blinda biologiska och kemiska krafter, vi lever inte meningslösa liv som slutar med döden.
Här är ett föredrag av Tart, om ”Survival” (med vilket han menar att överleva döden), i vilket han tar upp en del av det som End of Materialism behandlar:


6 reaktioner till “Slutet för materialismen”

 1. Sedan när blev vetenskap något mer än vad som går att bevisa med vetenskapliga metoder? Verkar som du helt enkelt blandat ihop vetenskap och objektivitet med vad som är absolut sant. Vetenskap är bara vad vi kan konstatera utifrån vad vi egentligen vet med vetenskapliga metoder och objektivt resonemang, inte nödvändigtvis vad som är sant.

  Jag kan ge dig ett exempel. Tänk om vi båda vore färgblinda och ser allt rött som att det vore grönt. Med objektivt resonemang skulle vi kunna konstatera att lingon är precis lika gröna som bladen i lingonriset eftersom det är så vi båda ser det och aldrig kommer kunna se något annat. Betyder det att lingon inte skulle kunna ha någon annan färg än grönt? Naturligtvis inte.

  Vetenskapen har aldrig utgett sig för att vara den absoluta och ofelbara sanningen. Det är helt enkelt inte mer än vad vi vet för tillfället. Det vill dock inte säga att alternativa teorier skulle vara mer rätt. Att miskreditera vetenskapen ger alltså inte flummiga teorier som skulle ge livet en ”mening” mer trovärdighet. Det finns tusentals sådana teorier som jag har svårt att se varför någon av dem skulle ha mer rätt än någon annan.

  Om du hittar en mening med ditt liv så är jag uppriktigt glad för din skull. Tänk bara på att meningen med ditt liv inte nödvändigtvis inte är meningen med någon annans.

 2. Förstår inte riktigt vad du menar. Jag påstår inte att vetenskap är något mer än vad som går att bevisa med vetenskapliga metoder. Tvärt om! Jag menar ju att vi ska vara vetenskapliga, och då kan vi inte göra som många ”vetenskapsmän” gör och ignorera data som visar att psi finns. De som gör det handlar efter sin tro, inte efter den vetenskapliga metoden. Jag misskrediterar verkligen inte vetenskapen.

 3. Data visar på existensen av paranormala fenomen. Joakim Westerlund håller ju med: ”På senaste PA-konferensen här i Stockholm presenterades som sagt den ena undersökningen efter den andra med signifikanta resultat, och man hittar inga fel i dem, åtminstone inte vid första anblicken.”

  Anledningen till att Joakim och många andra forskare ignorerar detta är att de inte kan förklara hur fenomenen kan existera.

  Det här citatet av Joakim säger allt: ”För alla människor finns det en gräns för när något blir löjeväckande. Tanken att man skulle ha en immateriell själ som skulle kunna tänka, se, höra, känna, ha alla ens gamla minnen men ändå vara helt fri från hjärnan, den tanken är ytterligt absurd för mig. Jag kan inte ta undersökningar som visar att man har en själ frikopplad från hjärnan på allvar. Där går min löjlighetsgräns.”

  Han låter alltså bli att undersöka vissa fenomen därför att han inte kan förklara dem, inte för att data talar mot dem.

  Själv har jag haft egna paranormala upplevelser, så jag vet att de existerar med 100% säkerhet!

 4. Det låter inte som att du läste hela artikeln. Han har inte låtit bli att undersöka fenomenen, han har forskat på dem i flera år. Och nu tröttnat.

  Att man hittar signifikanta resultat är ingen garanti för någonting. Även i slumpmaterial hittar man signifikanta resultat; man behöver inte göra särskilt många statistiska körningar för att hitta det. Hans erfarenhet som forskare inom området är att man oftast hittar alternativa förklaringar.

  Han avfärdar inte heller att det skulle finnas paranormala fenomen (han anger en låg men befintlig subjektiv sannolikhet), men han tycker inte att man kan säga att forskningen visar på att sådana fenomen existerar.

 5. Meh. Den vanliga pseudovetenskapliga invändningen att forskning kring materia är för materialistisk, blandad med den vanliga sagan om att det finns massvis av forskning som ”ignoreras” av de fega forskarna. För som är allmänt känt är alla forskare, nästan helt utan undantag, ovilliga att ta tag i ämnen som över natt skulle göra dem världsberömda och rika om de gick att försvara vetenskapligt.

  Jag läste lite översiktligt, så jag såg inte om det fanns med något om en ensam sanningssägare som bekämpar systemet, eller att forskare som förnekar Den Uppenbara Sanningen är köpta av industrin, men på det stora hela ungefär det vanliga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *