”Hinna” vid återinträde

Jag har flera gånger vid uppvaknande från sömn varit med om följande: Jag blir medveten trots att jag fortfarande sover. Jag får en känsla av att jag – hela jag – förflyttas i en riktning. Känner viss rädsla, vad är det som händer? Ett motstånd känns, jag är bara en punkt i rymden som krockar med något slags hinna som töjs och så plopp spräcks hinnan och verkligheten omkring mig förändras och blir mer… fysisk. Jag är vaken i min fysiska kropp.

Allt detta händer på bara ett par sekunder ungefär. Med tiden har rädslan minskat och därmed den analytiska förmågan ökat. Senaste gången var jag inte särskilt rädd alls och då gick återinträdet snabbare än någonsin, nästan som en smäll – svooosch, motstånd, bang, hinnan forcerades och jag är vaken i den fysiska kroppen, allt på någon halvsekund. Upplevelsen var också tydligare än någonsin.

Bashar om 2012

Utomjordingen Bashar säger om 2012 (min översättning från engelskt tal i en video från 2009):

En sak vi redan har sagt till många av er är att tröskeln som ni kallar 2012 helt enkelt innebär att frontlinjen för det kollektiva medvetandet uppnår en kritisk massa. Idén är att på andra sidan av den speciella tidpunkten kommer det att bli fler positiva impluser på planeten än negativa. Vad ni gör med det är fortfarande upp till er. Men det kommer att vara tillgängligt för er därför att det kollektiva medvetandet på planeten, liksom en vågs frontlinje, kommer att vara sådant att ni kan hoppa in i det lättare, med mindre ansträngning.

Vi har också nämnt att under en lång tid – många tusen år – med avseende på er relation med utomjordiska samhällen såsom vår egen, har er planet varit i en sorts ”håll händerna borta”-karantän i vilken vi inte kan, inte tillåts störa er på något sätt i er utveckling. Efter 2012 tar denna karantän slut.
Vi kommer inte längre att hållas tillbaka av karantänen, vi kommer efter den tidpunkten endast att handla efter vad ni alla väljer att göra och den sorts verklighet ni alla väljer att skapa.

Därför är det faktiskt upp till er hur ni upplever denna övergång. Kom ihåg att det finns ett oändligt antal parallella verkligheter som pågår samtidigt. Det är inte så att du faktiskt ändrar på världen du är i, du ändrar din frekvens så att den stämmer överens med värld du föredrar att uppleva, och då upplever den parallella värld som redan finns på den nivån. Det kan se ut som om allting omkring dig har förändrats, men det är faktiskt du som har förändrats, och i någon mening flyttat dig själv till en värld i vilken det redan finns versioner av de andra människorna som är förbundna med den världen. De som inte finns på den frekvensen befinner sig inte längre i din verklighet. De kommer helt enkelt att försvinna från ditt liv på ett eller annat sätt.

Även om ni nu fortfarande deltar i en kollektiv överenskommelse som tillåter er att uppleva många människor med olika trossystem som skiljer sig mycket från era egna – till och med inkompatibla med den frekvens ni föredrar, så kommer med tiden inte detta att vara möjligt längre. Dessa människor kommer att fasas ut från er verklighet, de kommer att bli kvar i den verklighet i vilken deras frekvens passar. Och ni kommer att ha försvunnit från deras verklighet. De finns i en annan värld och har sina egna upplevelser baserat på den frekvens de mest trodde skulle inträffa.

Så när ni genomgår dessa övergångar, när ni ser på idén om förändring av er planet, kom ihåg… många av de saker som har förutsetts är uttalanden som gjordes vid tidpunkten för en viss energi, vid tidpunkten då profetian gjordes. Därför finns det egentligen inget sådant som förutsägelser av framtiden. Det finns inte bara en framtid. En förutsägelse är en avläsning av energin som finns vid tidpunkten då förutsägelsen görs.

Om den energin ändras, så blir förutsägelsen ogiltig. Om den inte ändras, så slår förutsägelsen in, som ni kallar det. Men det är upp till er. Många gånger räcker det att höra förutsägelsen för att den ska förändras. Därför att då kan du göra något åt saken. Personen som gör förutsägelsen säger ”Titta, så här ser vår energi ut. Vill vi stanna här eller vill vi förändra den? Vill vi uppleva övergången på det här sättet? Eller på det här sättet?” Det är ert val.

Nu bestämmer du hur du vill uppleva den här övergången. Vilket slags förhållande vill du ha till andra, och med din värld, och med Anden, och med Allt som finns? Hur vill du uppleva denna verklighet? Vem vill du vara? Det är det som bestämmer vad du ska uppleva. Och du kan till och med, under en tid, stå precis bredvid någon som väljer att uppleva övergången på ett väldigt skrämmande, destruktivt sätt, du kan stå precis bredvid den och inte uppleva någonting alls som de upplever.

Kategorier av väsensskilda företeelser

Jag: Vilka helt väsensskilda typer av företeelser finns det?

Materialisten: Vadå helt väsensskilda, det beror väl på vilken nivå man lägger det. Månen är väldigt olik ett glas saft till exempel…

J: Jag menar att du ska försöka dela in universums alla tänkbara företeelser i så få kategorier som det bara går, utan att det bara blir kvar den enda kategorin ”företeelser”. Månen och saftglaset är båda materiella företeelser, så de tillhör samma kategori.

M: Liksom allt annat materiellt, okej. Jag försöker komma på någon kategori som inte har något gemensamt med något materiellt. Rumtiden kanske?

J: Jag skulle nog räkna rumtiden till det materiella. Einstein har ju visat att tid och rum kan böjas vridas precis som vilken materiaklump som helst. Det är bara en annan sorts materia, som fungerar som behållare åt den materia vi känner som partiklar och vågor.

M: Kanske det. Nej, jag kan absolut inte komma på någon mer kategori. Allting har ju sin grund i materien, eller hur? Det är det enda vi vet existerar.

J: Men vad är det som styr materien?

M: Naturlagar. Matematiken.

J: Just det.

M: Du menar alltså att såna regler utgör en kategori som är väsensskild från kategorin materia?

J: Japp. För vad har de reglerna gemensamt med materian?

M: Jag kan inte direkt komma på något.

M: Exakt. Fast jag skulle vilja kalla kategorin naturlagar och matematik för ”det oföränderliga”. En gång för alla fastslagna regler som inte kan förändras. Ett plus ett är alltid två och kan aldrig bli något annat.

M: Men naturlagarna kanske kan förändras, även om inte matematiken kan det.

J: Det kanske kan vara så att i vissa delar av världsalltet gäller vissa naturlagar och i andra delar andra, men till syvende och sist måste det finnas någon stabil grund även för dessa variationer. Annars skulle vi ha ett helt kaotiskt universum.

M: Okej, då har vi två väsensskilda kategorier: det materiella och det oföränderliga. Men då känns det lockande att ändra namn på det materiella och kalla det för ”det föränderliga”. För materia förändras ju ständigt.

J: Precis vad jag just tänkte föreslå! Det blir symmetriskt och bra. Fast jag anser att det finns fler företeelser än det materiella som är rörligt.

M: Det kan jag inte tänka mig.

J: Tänk efter mer.

M: Jag kan inte.

J: Tänk, tänk, tänk! Upplev hur fantasin flödar och inspirationen strömmar till!

M: Va?

J: Tankar, känslor och alla slags upplevelser är något rörligt som är helt väsensskiljt från materian.

M: Nej nu går du för långt, tankar och upplevelser är ju något helt subjektivt som händer i varje persons hjärna. Det är ju ingen företeelse som finns egentligen.

J: Men dock är det företeelser, du kallade det just så själv. Hur vet du att de inte finns? Om du upplever dem så finns de väl. Allt vi kan uppleva finns i någon mening i det ögonblick vi upplever dem. Det är väl inte konstigare än att naturlagarna finns trots att vi inte kan ta på dem. Skillnaden är bara att våra upplevelser är rörliga och vi kan själva styra dem i viss mån.

M: Okej då. Men i så fall hävdar jag att materian kan upplevas också. När en blomma reflekterar en ljusstråle så kan jag uppleva blomman med hjälp av mitt öga.

J: Nej, det du upplever då är en bild av en blomma, inte själva blomman. Materian kan orsaka upplevelser, men det går aldrig att uppleva själva materian.

M: Jaha. Nu väntar jag bara på att få höra hur även det oföränderliga kan delas upp i fler delar. Av symmetriskäl.

J: Vem är det som upplever?

M: Alla som kan uppleva. Alla som har hjärnor.

J: Nej, du upplever med hjälp av din hjärna. Ditt jag är det som är medvetet om de signaler som hjärnan genererar. Hjärnan och upplevelserna är föränderliga, men jaget är oföränderligt.

M: Hur vet du det?

J: På vilket sätt skulle ditt jag förändras? Din personlighet kan förändras, men inte ditt jag. Jagets enda egenskap är att vara medveten. Medvetandet kan inhämta massor med olika upplevelser, men själva medvetandet förändras aldrig. Precis som med naturlagarna. Jaget/medvetandet hör alltså till samma kategori som naturlagarna eftersom det är oföränderligt, men i övrigt är det helt väsensskiljt. Kolla här, jag ritar på servetten:

Vi har alltså två huvudkategorier: Oföränderliga och föränderliga företeelser, som var och en kan delas in i två underkategorier. De oföränderliga kan delas in i naturlagar och jaget. De föränderliga kan delas in i materia och upplevelser. Nu kan vi göra några intressanta iakttagelser eller paralleller.

Vi vet att jaget upplever upplevelser. Kan det då vara så att naturlagarna i någon mening upplever materien? Vems jag eller medvetande är då naturlagarna? Guds? Är i så fall materian Guds upplevelser? Och är då våra upplevelser ett slags materia för oss?

Vi vet att upplevelser genereras av materian. Kan det vara så att jaget genereras av naturlagarna?

Eller om vi ser upplevelser som en sorts andlig materia, kan då jaget ses som en sorts andlig naturlag?

Vi vet att naturlagarna styr materian. Kan det möjligen vara så att jaget styr sina upplevelser? Fast i själva verket är det väl så att naturlagarna ger upphov till materian. Då skulle ju det betyda att jaget ger upphov till upplevelserna!

Intressanta frågor, eller hur? Hallå, vart gick du?

Storfot finns

När jag nu har levt i snart fyra decennier och upptäckt till min stora förvåning att sådant som telepati och utomjordingar finns, så har jag gjort det litet till en utmaning att börja undersöka nya kontroversiella fenomen för att se om det finns någon sanning bakom dem också.

Den senaste tiden har jag studerat fenomenet Storfot, kanske mer känd som Bigfoot eller Sasquatch. Alltså en pälsbeklädd människoliknande varelse så går omkring på två ben i skogarna i Nordamerika och även på andra ställen, dock inte i Europa.

Och ta mig tusan, det verkar som att ”han” skulle kunna finnas!

Fast nu ska man ju inte få för sig att det handlar om något slags monster som finns i ett enda exemplar. Nej, det handlar om en hittills okänd art, en primat som lever som andra djur. De föds, får barn, dör. De finns i några tusen exemplar. De är mycket skygga och mycket intelligenta och mycket skickliga på att gömma sig i skogarna vilket har gjort att de har överlevt människornas framfart.

Det skulle inte alls vara konstigt om en nära släkting till människan har överlevt med tanke på att neanderthalarna dog ut för bara ca 30 000 år sedan.

Vad finns det då för bevis? Tusentals vittnesmål, foton och filmer. Hår, avföring, boplatser, saliv och därför också – just det – DNA!

Forskningen om Storfot verkar ha intensifierats de senaste åren. DNA-tester har gjorts. Robert Lindsay har kontakter med olika forskare inom ämnet. Enligt honom visar de att varelsen inte är människa, men inte heller något känt djur, men dock en primat. Storfot ligger i DNA-likhet en tredjedel på väg mellan människa och chimpans. Lindsay skriver att snart kommer resultaten av de senaste DNA-analyserna att publiceras.

Men oavsett om det bara är ett rykte så känns det som att det inte kommer att dröja länge innan det definitiva beviset kommer på att Storfot finns.

Det mest intressanta är reaktionerna på en eventuell vetskap om att Storfot finns. Speciesisterna skulle drabbas av svår beslutsångest. Ska Storfot behandlas som ett djur, och plågas i experiment utan samvetskval? Eller ska den ses som människa med fulla rättigheter? En sådan frågeställning vore onekligen ett svårt slag mot antropocentrismen.

Dokumentär om Bigfoot (del 1 av 5, resten finns på YouTube):