Tillväxt löser miljöproblemen

Miljöpartiet bygger en stor del av sin politik på en fundamental missuppfattning om vad tillväxt är.

Tillväxt är inte bara att det tillverkas mer prylar hela tiden.

Tillväxt kan innebära att det tillverkas mer prylar, men det kan lika gärna – och det gör det i allt högre grad – innebära att prylarna tillverkas på ett effektivare sätt, så att resurser omallokeras till annat än att tillverka prylar, nämligen tjänster. Tjänster som inte tär på Jordens resurser, utan tvärt om effektiviserar energi- och råvaruåtgången.

Men sen är frågan hur mp har tänkt sig att stoppa tillväxten? Hur ska man hindra människor från att vilja jobba effektivare år från år? Det är en fullständigt omöjlig uppgift, eftersom det är en naturligt drift för människor att vilja förbättra sina liv.

Jag kan ta mig själv som ett exempel. Jag jobbar just nu åt ett företag som sysslar med läcksökning i fjärrvärmenät. Deras kunder – energibolag som driver fjärrvärmenät – kan tack vare detta förebyggande arbete minska resursåtgången för driften av fjärrvärme. Färre uppgrävningar. Reparationer istället för utbyte. Bättre för miljön!

Om jag och min kund och deras kunder får syssla ostört med detta, innebär det ökade intäkter för oss, och då bidrar vi till ökad BNP. Alltså tillväxt.

Enda sättet att hindra oss från att arbeta med detta skulle vara att kasta oss i fängelse. Eller egentligen att avrätta oss, eftersom det är först då våra hjärnor slutar att arbeta.

Detta visar hur världsfrånvänd Miljöpartiets politik är.

Jag tror knappast att mp:s avsikt är att stoppa sådana som oss från att arbeta, men Miljöpartiets skrivning i sitt valmanifest om att ”utveckla ett ekonomiskt system som inte bygger på tillväxt” kan rent logiskt inte betyda något annat.

Lösningen på miljöproblemen är ökad tillväxt. Avstannad tillväxt innebär avstannad effektivisering och status quo för miljöproblemen, utöver att det är en människofientlig och omöjlig politik.

Verklighetsfrämmande att sänka arbetstiden

Miljöpartiet vill sänka den normala arbetstiden till 35 timmar per vecka. Moderaterna har låtit räkna ut hur mycket samhället skulle förlora på detta. Miljöpartiets Carl Schlyter är kritisk mot att den beräkningen inte räknar in de negativa miljöeffekter som följer på ökad resursförbrukning.

Vilken fantasivärld vissa lever i. Om jag som egenföretagare skulle jobba fem timmar mindre per vecka så skulle jag tjäna fem timpenningar mindre per vecka. Självklart. Eller skulle jag helt plötsligt chockhöja timpenningen och samtidigt producera mindre? Vad skulle mina kunder tycka om det?

Och ”negativa miljöeffekter som följer på ökad resursförbrukning”… nu är det ju så att det jag jobbar med sänker resursförbrukningen (programvara för att snabbare hitta fel i fjärrvärmeledningar så att man minimerar skadorna och inte måste byta ut lika mycket utan kan reparera istället)… men i miljöpartisters föreställningsvärld är tydligen allt jobb något dåligt, avsett vad man gör. Människoförakt, kan det kallas!

Enögd artikel om stenålderskost

I SvD finns idag en ovanligt sansad debattartikel om mat, ”Striden om maten missar evolutionen”.

De missar emellertid:

  • att människor för miljoner år sedan hade en medellivslängd på typ 30-50 år, så vill man leva i 100 år är stenålderskosten troligen inte optimal
  • att vi nu har miljön att ta hänsyn till, kött är extremt miljöpåfrestande
  • att vi har en moralisk förmåga som vi förslagsvis bör använda även när det gäller mat

Om LCHF-dieten

Det är mycket snack om LCHF (Low Carbohydrate High Fat) nu. Alltså dieten där man utesluter (nästan) alla kolhydrater och ökar mängden fett. Många överviktiga går snabbt och lätt ner i vikt med den dieten.

Logiken är enkel: Ta bort kolhydrater och ät dig mätt på fett istället. Då känner du dig mätt utan att äta lika mycket och går därmed ner i vikt.

Klart att det funkar, men då får man ta biverkningarna också.

Problemet med dessa LCHF:are är 1) att de drar allt till sin spets, de utesluter ALLA (eller nästa alla) kolhydrater vilket inte är hälsosamt, eftersom kroppen behöver socker (glukos) och 2) att de äter animaliska fetter istället för vegetabiliska.

Förmodligen har de aldrig testat att endast utesluta raffinerade kolhydrater (vitt mjöl, vitt socker) och öka mängden grönsaker, baljväxter, nötter, frön och vegetabiliska oljor. Hade de gjort det så hade de också gått ner i vikt rejält. Möjligen inte lika snabbt som med LCHF, men utan biverkningarna, och mycket nyttigare, djurvänligare och miljövänligare.

Råris, havregryn och potatis mättar bra och är nyttigt. Vilken idioti att utesluta sådant!

Tankar om liberalism

Många lever i föreställningen att själviskhet per automatik är något dåligt och att samhället ska bekämpa själviskhet. Men det går utmärkt att vara självisk utan att det går ut över andra. Man kan nämligen handla så att man själv och andra tjänar på ens handlande!! Det måste vara en av de allra största myterna i det här samhället att själviskhet per automatik är något dåligt. Det är enbart dåligt om det skadar någon.

Människans moraliska utveckling pågår hela tiden, men politiker ska inte lägga sig i människors moral på annat sätt än att hindra människor från att skada andra. Det är moraliskt bra att hjälpa andra, men politiker ska inte tvinga människor att hjälpa andra.

En sak som många inte inser är anledningen till den fantastiska utvecklingen av samhället de senaste århundradena. Den anledningen är de liberala principerna. Innan denna tid levde människor under konstant förtryck och okunskap. Men sen kom upplysningen med sina idéer om kunskap och frihet. Varje människa skulle vara fri och kunskap skulle leda henne, inte auktoriteter som kyrka och stat. Resultatet blev industrialiseringen och en aldrig tidigare skådad ekonomisk utveckling. När människor tilläts förbättra sina liv så gjorde de det! När människor tilläts lära sig om hur verkligheten fungerar så började de använda de kunskaperna! Det är en utveckling som fortfarande pågår och sprider sig vidare till allt större delar av världen. Den fattigdom som finns kvar i t ex Afrika beror på att där råder fortfarande okunskap och ofrihet. I de delar av världen där okunskapen och ofriheten nyss har övergivits, som östasien, har som ett brev på posten den ekonomiska utvecklingen skjutit fart enormt. I de delar av världen där kunskap och frihet stagnerar (västvärlden) stagnerar också den ekonomiska utvecklingen.

Om två parter tillsammans frivilligt kommer överens om en lön på ett arbete så är det det som gäller och det finns inget fel i det. Då kan man inte tala om att den ena skadar den andra. Det som händer om man förbjuder dem att ingå detta avtal är att ingen av de två kan förbättra sina situationer. Det är detta som är orsaken till att frihet ger ekonomisk tillväxt. Massor av frivilliga avtal upprättas hela tiden, där båda parter anser sig vinna på avtalet. Massor av win-win-situationer leder till att… ja självklart att hela samhället (alla människor) vinner! Ju fler av dessa frivilliga avtal som staten förbjuder, desto mindre vinner samhället/människorna.

Det är vanligt att skylla alla möjliga problem, som korruption, på liberalism/kapitalism. Men den korruption som finns idag beror på socialism. Per definition! Korruption är när politiker får för stor makt, när staten är för stor, och socialism innebär en stor stat. Liberalism är motsatsen, en så liten stat som möjligt.

Många socialister föreställer sig att USA är ett perfekt liberalt samhälle, att liberaler ser USA som ett föredöme och att liberalism innebär att se allt från företagens synvinkel. Men USA är i stort sett lika socialistiskt som Sverige nuförtiden. Och jag är liberal därför att jag vill befria människorna. Eftersom företag består av människor så befrias även de.

(Från en diskussion på Facebook.)