Hans Rosling är inte opinionsbildare

Det är många som missförstår Hans Rosling. Det är nog för att han är lärare, inte opinionsbildare. Han förespråkar inte fri invandring, han säger själv att han inte har någon färdig lösning. Han visar på orsaken till att flyktingar sätter sig i överfulla båtar till dyra priser istället för att ta flyget till lägre pris. Att det kanske finns fler orsaker än just transportöransvaret förtar inte huvudpoängen: att det är på grund av en galen byråkrati flyktingarna gör som de gör, inte att de är fattiga.

Han har nämnt ett förslag på lösning om transportöransvaret avskaffas. Låt dem söka asyl hos ambassaden i hemlandet. Om ansökan godkänns kan de flyga hit säkert, annars får de söka någon annanstans. Det innebär inte fri invandring, det är bara en fråga om hur hårda regler man sätter upp för att godkännas.

De är som du och jag

En kommentar jag läste någonstans…

”Vad vet du om de flyendes värderingar? Jag arbetar med flyktingar, mest syrier, och deras värderingar skiljer sig inte mer från mina än de flesta människor jag mött. De vill leva i fred och frihet, studera, arbeta, uppfostra sina barn i ett demokratiskt land. De är alldeles vanliga människor som du och jag. Med samma känslor och behov. Att de flesta råkar vara muslimer ändrar ingenting. Syrien hade ett bra utvecklat skolsystem och det märks på deras intellektuella nivå. I förhållande till sin religion uppfattar jag dem som troende, men väldigt liberala och toleranta i sitt förhållnngssätt. Du behöver inte frukta dem. De kommer att bli goda samhällsmedborgare så småningom och bidra till vårt välstånd då de flesta går utbildningsvägen och har mycket med sig den vägen i bagaget. De flesta är moderna människor som levde efter västerländsk standard normala liv innan katastrofen. Have no fear.”

Ja, rädslan är stor för ”främmande” människor.

På 80-talet gömde några släktingar till mig en assyrisk flyktingfamilj. Under några veckor under ett par somrar umgicks min familj med dem. Jag och mina syskon lekte med deras barn. Visst var det en del som skiljde oss åt. De bad bordsbön, vilket vi tyckte var konstigt, och de tyckte att det var konstigt att vi inte gjorde det. De såg med förvåning på när jag som 11-årig pojke satt och virkade. Men det var spännande med olikheterna, och i grund och botten var de som vilka människor som helst, som skrattade och grät, och bara ville leva ett lugnt och bra liv.

Om alla fick umgås med människor från andra världsdelar skulle debatten se mycket annorlunda ut, på grund av mindre rädsla.

Tillväxt löser miljöproblemen

Miljöpartiet bygger en stor del av sin politik på en fundamental missuppfattning om vad tillväxt är.

Tillväxt är inte bara att det tillverkas mer prylar hela tiden.

Tillväxt kan innebära att det tillverkas mer prylar, men det kan lika gärna – och det gör det i allt högre grad – innebära att prylarna tillverkas på ett effektivare sätt, så att resurser omallokeras till annat än att tillverka prylar, nämligen tjänster. Tjänster som inte tär på Jordens resurser, utan tvärt om effektiviserar energi- och råvaruåtgången.

Men sen är frågan hur mp har tänkt sig att stoppa tillväxten? Hur ska man hindra människor från att vilja jobba effektivare år från år? Det är en fullständigt omöjlig uppgift, eftersom det är en naturligt drift för människor att vilja förbättra sina liv.

Jag kan ta mig själv som ett exempel. Jag jobbar just nu åt ett företag som sysslar med läcksökning i fjärrvärmenät. Deras kunder – energibolag som driver fjärrvärmenät – kan tack vare detta förebyggande arbete minska resursåtgången för driften av fjärrvärme. Färre uppgrävningar. Reparationer istället för utbyte. Bättre för miljön!

Om jag och min kund och deras kunder får syssla ostört med detta, innebär det ökade intäkter för oss, och då bidrar vi till ökad BNP. Alltså tillväxt.

Enda sättet att hindra oss från att arbeta med detta skulle vara att kasta oss i fängelse. Eller egentligen att avrätta oss, eftersom det är först då våra hjärnor slutar att arbeta.

Detta visar hur världsfrånvänd Miljöpartiets politik är.

Jag tror knappast att mp:s avsikt är att stoppa sådana som oss från att arbeta, men Miljöpartiets skrivning i sitt valmanifest om att ”utveckla ett ekonomiskt system som inte bygger på tillväxt” kan rent logiskt inte betyda något annat.

Lösningen på miljöproblemen är ökad tillväxt. Avstannad tillväxt innebär avstannad effektivisering och status quo för miljöproblemen, utöver att det är en människofientlig och omöjlig politik.

Verklighetsfrämmande att sänka arbetstiden

Miljöpartiet vill sänka den normala arbetstiden till 35 timmar per vecka. Moderaterna har låtit räkna ut hur mycket samhället skulle förlora på detta. Miljöpartiets Carl Schlyter är kritisk mot att den beräkningen inte räknar in de negativa miljöeffekter som följer på ökad resursförbrukning.

Vilken fantasivärld vissa lever i. Om jag som egenföretagare skulle jobba fem timmar mindre per vecka så skulle jag tjäna fem timpenningar mindre per vecka. Självklart. Eller skulle jag helt plötsligt chockhöja timpenningen och samtidigt producera mindre? Vad skulle mina kunder tycka om det?

Och ”negativa miljöeffekter som följer på ökad resursförbrukning”… nu är det ju så att det jag jobbar med sänker resursförbrukningen (programvara för att snabbare hitta fel i fjärrvärmeledningar så att man minimerar skadorna och inte måste byta ut lika mycket utan kan reparera istället)… men i miljöpartisters föreställningsvärld är tydligen allt jobb något dåligt, avsett vad man gör. Människoförakt, kan det kallas!

Enögd artikel om stenålderskost

I SvD finns idag en ovanligt sansad debattartikel om mat, ”Striden om maten missar evolutionen”.

De missar emellertid:

  • att människor för miljoner år sedan hade en medellivslängd på typ 30-50 år, så vill man leva i 100 år är stenålderskosten troligen inte optimal
  • att vi nu har miljön att ta hänsyn till, kött är extremt miljöpåfrestande
  • att vi har en moralisk förmåga som vi förslagsvis bör använda även när det gäller mat