Barmhärtighet att låta människor vara fria?

”Flyktingpolitik handlar om barmhärtighet och medmänsklighet” skriver pastor Stefan Swärd. Nej verkligen inte. Vi ska inte släppa in människor av barmhärtighet eller medmänsklighet. Vi ska släppa in dem därför att det är deras rättighet att komma hit!

Det handlar inte om barmhärtighet och medmänsklighet, det handlar om frihet. Alla människor borde ha friheten att flytta dit de vill, av vilka skäl de vill, så länge de inte begår brott. Att sortera ut människor vid nationsgränserna är brott mot mänskliga rättigheter.

Tre sorters socialister

Det finns tre sorters socialister: egoistsocialister, nationalsocialister och internationalsocialister.

Eller rättare sagt, de två första finns, den tredje typen finns inte eftersom den är så omöjlig, men den i alla fall möjlig att föreställa sig.

Egoistsocialister bryr sig bara om en sak: att sko sig själva på andras beskostnad. Till detta tar de hjälp av statens våldsmonopol. De röstar fram partier som gynnar dem själva. De kan säga att de är socialister för att de vill dela med sig till andra, men det är bara retorik. Till syvende och sist är det alltid bara de själva som har betydelse. De lever ofta på A-kassa eller socialbidrag och har inga moraliska betänkligheter inför det, försöker inte komma ur det. De få som jobbar klagar ständigt på att de inte har lika hög lön som grannen.

Nationalsocialister kanske ni trodde var i stort sett utdöda efter andra världskrigets slut, men det är inte sant. Judehat, krigshets och nazismens symboler är i stort sett utdöda, ja. Men resten av nationalsocialismen lever och frodas. Staten ska vara stor och stark, individen betyder ingenting. Alla ska offra sig för det Nationella Stora Målet. Skatt betalar man gärna hur mycket som helst, för staten är alltid god och vet bäst i alla lägen. Staten äger egentligen alla pengar, och om individerna får behålla något av det de har arbetat ihop ska de vara tacksamma.

Nationalsocialister ser sig själva som goda, de säger att alla ska hjälpas åt och inbillar sig att de är generösa och givmilda på riktigt. Det är bara det att denna ”hjälpsamhet” och ”generositet” stannar vid landets gränser. De kämpar för ”rättvisa” löner och levnadsvillkor inom landet. Förhållandena utomlands har de inte en tanke på att jämföra med. Det ses som självklart att skattepengar som tas ut av högavlönade ska gå till lågavlönade inom det egna landet, trots att dessa pengar skulle göra mångdubbel nytta utomlands.

För övrigt är det inte deras egen hjälpsamhet de skryter med. ”Stjäl från mig!” säger de till staten. ”Jag har inget eget samvete och ingen aning om vem jag vill hjälpa, ta mina egendomar och gör det åt mig!”

Invandringen ska vara starkt begränsad, därför att människor utomlands ses som hot och problem istället för resurser. Man släpper gärna in ett fåtal flyktingar för syns skull, men absolut inte några som enbart kommer för att arbeta, för det antas att jobb då försvinner för de som redan bor i landet. Som om inte fler människor skulle skapa jobb!

Internationalsocialister är bara en teoretisk, påhittad typ av socialister. Jag nämner dem ändå, eftersom det är den enda typ av socialister som skulle kunna ha någon form av logiskt sammanhang med det socialister brukar säga. Deras prat om ”rättvisa” i betydelsen ”alla ska ha lika mycket” borde rimligtvis gälla alla människor i världen (och egentligen alla andra varelser också!).

Eftersom Sverige är ett internationellt sett mycket rikt land så borde alla internationalsocialister skicka merparten av sina tillgångar utomlands så fort de uppstår, för att jämna ut olikheterna. De borde även avskaffa landsgränserna och släppa in alla som vill. Men eftersom de vill ha en så kallad välfärdsstat och ser alla invandrare som hjälplösa offer skulle statskassan genast ta slut på grund av flitigt utdelande av socialbidrag.

Landet  skulle alltså snabbt kollapsa ekonomiskt, och det skulle inte längre finnas något att dela ut. Det vet egentligen socialisterna, och därför är de inte internationalsocialister, utan nationalsocialister (lös uppskattning andel ca 80%) och egoistsocialister (ca 20%).

Några andra typer av socialister finns inte.

(Den uppmärksamma läsaren kanske vill påpeka att så kallade frihetliga socialister är internationalsocialister eller en helt egen typ, eftersom de inte vill ha en stark stat. Men jag menar att även de är nationalsocialister, helt enkelt eftersom det krävs en stark stat för att driva in höga skatter och hindra folk från att driva företag och förfölja människor med avvikande åsikter. Men om de skulle klassificeras som internationalsocialister så visar det bara hur omöjliga deras idéer är.)

Döda älgar jättekul enligt Stefan Löfvén

”Jag har inte varit så glad sedan 1991”, har SvD som rubrik på en artikel om nye s-ledaren. Vad hände 1991 som var så roligt, tänker jag. Sovjetunionen föll samman? Carl Bildt blev statsminister?

Nej, det han var med om då var att han ”fällde” sin första ”18-taggare”. Med andra ord dödade han en stor och ståtlig älg och tyckte det var jättekul. Och har fortsatt med älgdödande sedan dess. Synnerligen osympatiskt.

Vilda svanar, utdrag 5

Kommunistisk prissättning på arbete var inte så lyckat…

Det var i Deyang som jag fick klart för mig hur Kinas bönder verkligen levde. Varje dag började med att ledaren för produktionsenheten fördelade arbetsuppgifterna. Alla måste arbeta och var och en fick ett bestämt antal ”arbetspoäng” (gong-fen) för dagens arbete. De insamlade poängen spelade stor roll för fördelningen i slutet av året då bönderna fick livsmedel, bränsle och andra dagliga förnödenheter plus en liten kontantsumma av produktionsenheten. Efter skörden levererade produktionsenheten in en del av den i skatt till staten, därpå delades resten upp. Först fick varje man ut en baskvantitet, kvinnorna ungefär tre fjärdedelar så mycket. Barn under tre år fick en halv baskvantitet. Eftersom ett barn som just hade fyllt tre år naturligtvis inte kunde äta upp en vuxens andel ville alla ha fler barn. Systemet hämmade effektivt all födelsekontroll.

Det som nu var kvar av skörden fördelades efter antal arbetspoäng. Två gånger om året samlades bönderna och fastställde de dagliga poängen för varje person. Ingen uteblev från dessa möten. De flesta unga och medelålders män fick tio poäng om dagen, kvinnorna åtta. Ett par stycken som enligt allas uppfattning var exceptionellt duktiga fick en extra poäng, ”klassfiender” som den förre godsägaren och hans familj fick några poäng mindre än de andra, trots att de hade arbetat lika hårt och brukade få de besvärligaste uppgifterna. Nana och jag, oerfarna ”stadsungdomar” som vi var, fick fyra, lika många som tolv- trettonåringar, ”till att börja med”, sades det. Fler än så blev det aldrig för mig.

Personer av samma kön fick i stort sett lika många poäng om dagen, och följaktligen berodde antalet insamlade poäng mest på hur många dagar man arbetade snarare än på hur man arbetade. Detta var ett ständigt irritationsmoment bland byborna, förutom att det sannerligen inte sporrade till effektivitet. Varje dag sneglade de efter hur de andra arbetade för att inte behöva anstränga sig för mycket själva. Ingen ville bemöda sig mer än andra som fick lika många poäng. Kvinnorna retade sig på att männen ibland utförde samma arbete som de men fick två poäng mer. Gräl pågick ständigt.

Vi ägnade ofta tio timmar på fälten åt ett arbete som kunde ha varit färdigt på fem, men vi måste vara där i tio timmar för att det skulle räknas som en hel dag. Vi arbetade i ultrarapid och jag stirrade otåligt på solen och önskade att den ville gå ned. Jag räknade minuterna tills visselpipan tjöt, signalen till att dagen var slut. Jag upptäckte snart att leda var lika tröttande som slitsamt kroppsarbete.

Vilda svanar, utdrag 4

Så här var det alltså med ”kulturrevolutionen” som så många även här i Sverige beundrade.

Mina föräldrar hade permanent order att hålla sig hemma och vänta på att bli kallade till nästa möte. Att gå under jorden var uteslutet. Hela Kina var som ett fängelse där varje hus och varje gata bevakades av folket självt. I detta väldiga land fanns det ingenstans att gömma sig.

Pappa och mamma kunde inte heller gå ut och skaffa sig lite förströelse. Det hade blivit ett föråldrat begrepp: böcker, målningar, musikinstrument, idrott, spelkort, schack, tehus, barer – allt var borta. Parkerna var trista, vandaliserade ödemarker där blommor och gräs hade rivits upp och de tama fåglarna och guldfiskarna slagits ihjäl. Filmer, teaterföreställningar och konserter var förbjudna. Maos hustru hade rensat teatrar och biografer på allt utom de åtta ”revolutionsoperor” som hon hade varit med om att producera och som var det enda tillåtna. Ute i provinserna vågade man inte ens uppföra dem. En regissör hade blivit stämplad som Maofientlig därför att Jiang Qing tyckte att han hade sminkat den torterade hjälten i en av operorna för mycket. Han kastades i fängelse för att ha ”överdrivit den revolutionära kampens prövningar”. Det föll oss knappast in ens att ta en promenad. Stämningen där ute var skräckinjagande med våldet på massmötena i gathörnen och de hotfulla väggtidningarna och slagorden.